Navigacija

Arhiva vesti

Stipendije Ministarstva visokog obrazovanja Egipta i stipendije Al Azhar Al Sharif

Arapska Republika Egipat dodeljuje studentima iz Srbije dve stipendije Ministarstva visokog obrazovanja Republike Egipat, jednu stipendiju za studije arapskog jezika i četiri stipendije Al Azhar Al Sharif za studiranje u Republici Egipat u akademskoj 2020-2021. godini. Za više informacija, zainteresovani kandidati mogu kontaktirati Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Rok za konkurisanje je 30. septembar 2020. godine.


Konkurs za stipendirane studije Kraljevine Maroka u 2020/2021. godini

Agencija za međunarodnu saradnju Kraljevine Maroka (AMCI) objavila je konkurs za dodelu stipendija Vlade Kraljevine Maroka za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji u akademskoj 2020/2021. godini, na državnim visokoškolskim ustanovama, koje se izvode na francuskom ili arapskom jeziku.


Otvoren konkurs Hjubert Hamfri programa za stipendirani boravak u Sjedinjenim Amerčkim Državama u 2021/2022. godini

Kandidati zainteresovani za desetomesečni boravak usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama mogu da se prijave na konkurs Hjubert Hamfri programa za stipendiran boravak u ovoj zemlji u toku akademske 2021/2022. godini. Konkurs je otvoren do 15. avgusta. Više informacija dostupno je na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u odeljku „Stipendije stranih vlada i fondacija 2020. godine”.


Konkurs za mlade evropske amabasadore

Otvoren je poziv za mlade evropske ambasadore, na koji mogu da se prijave mladi iz Srbije uzrasta od 18 do 29 godina. Uz popunjen prijavni obrazac na engleskom jeziku, zainteresovani kandidati treba da dostave i jednominutni motivacioni video. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 15. jula 2020 godine.

Konkurs za mlade evropske amabasadore

Konkurs Državne agencije za razvoj obrazovanja (SEDA) za obavljanje istraživanja u Republici Letoniji

Državna agencija za razvoj obrazovanja Republike Letonije (SEDA) poziva zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje postdoktorskog istraživanja koje se može realizovati na naučnim institucijama i preduzećima u Letoniji. Kandidatima se nudi mogućnost zaposlenja sa punim radnim vremenom i mesečne novčane naknade. Programom su takođe pokriveni i drugi administrativni i troškovi realizovanja istraživanja. Detaljne informacije o programu, dostupnim oblastima istraživanja, načinu prijave i uslovima učešća mogu se pronaći na internet stranici letonske Državne agencije za razvoj obrazovanja. Prijavljivanje se vrši elektronski, najkasnije do 20. jula 2020. godine.

Konkurs Državne agencije za razvoj obrazovanja (SEDA) za obavljanje istraživanja u Republici Letoniji

Upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u školskoj 2020/2021. godini objavljen je na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijavljivanje za polaganje završnog ispita je u toku i trajaće do 6. juna 2020. godine. Učenici će polagati završni ispit u periodu od 17-19. juna, u terminu od 9 do 11 časova. Prvog dana će se rešavati testovi iz srpskog/maternjeg jezika, 18. juna će se polagati test iz matematike, dok je rešavanje kombinovanog testa predviđeno za poslednji dan, 19. jun. Konačni rezultati se očekuju 28. juna.


Stipendije Vlade Japana za 2021. godinu

Vlada Japana, tačnije Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (MEXT), dodeljuje stipendije za studiranje na osnovnim i studijama drugog i trećeg stepena u 2021. godini. Kandidati koji žele da obave istraživački rad na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Japanu takođe mogu da se prijave na konkurs. Rok za prijave je 31. jul 2020. godine.

Stipendije Vlade Japana za 2021. godinu

Modul Univerziteta u Kragujevcu ”Računovodstvo i poslovne finansije” dobio međunarodnu akreditaciju

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu dobio je međunarodnu akreditaciju modula „Računovodstvo i poslovne finansije“ na osnovnim studijama od britanskog Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovođa (ACCA) - globalnog tela za sertifikaciju kvalifikacija u oblasti računovodstva. To će olakšati diplomcima ovog univerziteta da steknu međunarodnu licencu ovlašćenog računovođe.

Modul Univerziteta u Kragujevcu ”Računovodstvo i poslovne finansije” dobio međunarodnu akreditaciju

Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2020/2021. godinu

Otvoren je konkurs za stipendirane mobilnosti u akademskoj 2020/2021. godini na partnerskim institucijama u okviru CEEPUS mreža. CEEPUS omogućava akademske razmene studenata i nastavnog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz 15 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Pravo učešća u konkursu imaju studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije. Rok za prijavljivanje je 15. jun 2020. godine.

Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2020/2021. godinu

Mogućnosti za stipendirane mobilnosti u Republici Slovačkoj u akademskoj 2020/2021. godini

Otvoren je poziv studentima osnovnih i master studija, doktorandima, univerzitetskim profesorima, istraživačima i umetnicima iz Republike Srbije za odlazak na stipendirane boravke u Republici Slovačkoj u akademskoj 2020/2021. godini. Zainteresovani kandidati se prijavljuju putem zvaničnog veb-sajta Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke, na kome se takođe mogu dodatno informisati o svim uslovima za apliciranje, visini i obuhvatu stipendija. Rok za podnošenje prijava je 18. maj 2020. godine u 16 časova.

Mogućnosti za stipendirane mobilnosti u Republici Slovačkoj u akademskoj 2020/2021. godini

Stipendije Nacionalne agencije za akademsku razmenu Poljske za akademsku 2020/2021. godinu

Nacionalna agencija za akademsku razmenu Republike Poljske dodeljuje zainteresovanim kandidatima iz Srbije stipendije za obavljanje staža u Poljskoj, kao i deset stipendija za učestvovanje u jednosemestralnim razmenama na osnovnim i master studijama. Dokumentacija za prijavu se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije do 25. maja 2020. godine.


Upis na osnovne i integrisane studije krajem juna

Prvi upisni rok za osnovne i integrisane studije na visokoškolskim institucijama u Srbiji će najverovatnije biti organizovan kao što je i prvobitno planirano pre izbijanje pandemije virusa korona. Očekuje se da će početi krajem juna i početkom jula, kada će biti održani prijemni ispiti na svim fakultetima i visokom školama u Srbiji.

Upis na osnovne i integrisane studije krajem juna

Stipendije Moskovskog državnog univerziteta

Moskovski državni univerzitet za međunarodne odnose (MGIMO) pri Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije poziva zainteresovane kandidate da se prijave na neki od dostupnih studijskih programa osnovnih i master studija u Rusiji. Tekst i propozicije konkursa dostupne su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za podnošenje prijava je 10. april 2020. godine.

Stipendije Moskovskog državnog univerziteta

Interuniverzitetski master iz diplomatije i međunarodnih odnosa u Kraljevini Španiji

Raspisan je konkurs za prijavu na „Interuniverzitetski master iz diplomatije i međunarodnih odnosa” koji sprovodi Diplomatska škola Kraljevine Španije. Prijave su otvorene za članove diplomatskih službi i kandidate koji poseduju diplomu osnovnih studija i odlično govore španski jezik. Rok za prijavljivanje je 1. april 2020. Više informacija o načinu prijavljivanja i neophodnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Ministarstva za spoljne poslove, Evropsku uniju i saradnju Španije.  

Interuniverzitetski master iz diplomatije i međunarodnih odnosa u Kraljevini Španiji

Stipendije za master studije u Kraljevini Tajland

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda poziva zainteresovane kandidate iz Srbije da se prijave na konkurs za stipendirano studiranje na master studijama na Tajlandu u okviru programa TIPP (Thailand International Postgraduate Programme). Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije najkasnije do 16. marta 2020. godine. Više informacija o programu dostupno je na zvaničnoj internet stranici Tajlandske agencije za međunarodnu saradnju.


Konkurs za stipendirano studiranje na ukrajinskom jeziku

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Ukrajine raspisalo je konkurs za stipendirano studiranje na ukrajinskom jeziku na osnovnim i master studijama iz oblasti humanističkih, tehničkih i društvenih nauka u 2020/2021. godini.


Studirajte u Republici Azerbejdžan

Kandidati iz Srbije se pozivaju da istraže mogućnosti za pohađanje studija u Republici Azerbejdžan. Zainteresovanim kandidatima na raspolaganju je veliki broj studijskih programa koji se sprovode na više od 20 univerziteta u Azerbejdžanu. Detaljne informacije o dostupnim studijskim programima, cenama školarina, i uslovima za apliciranje mogu se pronaći na internet stranici Study in Azerbaijan.

Studirajte u Republici Azerbejdžan

Konkurs za master programe Međunarodnog pomorskog instituta na Malti

Međunarodni pomorski institut sa sedištem na Malti poziva sve zainteresovane kandidate iz Srbije da se prijave na konkurs za dva master programa: Međunarodno pomorsko pravo i Međunarodno pomorsko zakonodavstvo. Oba programa počinju u oktobru 2020. i traju jednu godinu.  

Konkurs za master programe Međunarodnog pomorskog instituta na Malti

Stipendije Stefan Banah Poljske agencije za akademsku razmenu

Poljska agencija za akademsku razmenu (NAWA) i Ministarstvo spoljnih poslova Poljske pozivaju studente iz Srbije da konkurišu za stipendije za master studije u okviru Banah programa.  Stipendije su namenjene studentima koji žele da studiraju master programe iz oblasti inženjerskih,tehničkih,poljoprivrednih,bioloških i prirodnih nauka.

Stipendije Stefan Banah Poljske agencije za akademsku razmenu