Navigacija

IAESTE konkurs za studentske stručne prakse i usavršavanje u inostranstvu tokom 2022. godine

Organizacija IAESTE Srbija raspisala je konkurs za stručne prakse u inostranstvu tokom 2022. godine koji je namenjen studentima tehničkih fakulteta, računarstva i prirodnih nauka. Detaljnije informacije o uslovima za prijavu, te lista fakulteta obuhvaćenih konkursom dostupne su na zvaničnom sajtu IAESTE Srbija. Prijave se podnose elektronski, putem sledećeg linka: http://iaeste.internetcentrala.com/konk.php. Konkurs je otvoren do 26. decembra 2021. godine.

Kandidati moraju imati status studenta u aktuelnoj akademskoj godini, prosečnu ocenu veću od 7,50 i ne više od 28 godina. Potrebno je znanje engleskog, nemačkog ili španskog jezika. 

Ukoliko zbog nepovoljne epidemiološke situacije studenti ne budu u prilici da pohađaju stručnu praksu, ista će biti ostvarena u prvom narednom terminu u kom to bude moguće.

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je nezavisna i neprofitna organizacija osnovana 1948. godine, sa ciljem organizovanja stručnih praksi za studente.