Navigacija

Otvoren konkurs za stipendirano studiranje u Ruskoj Federaciji za akademsku 2022/2023. godinu

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji) objavili su konkurs za školovanje na institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji za akademsku 2022/2023. godinu. Troškove studiranja za inostrane kandidate snosi federalni budžet.

Na konkursu mogu učestvovati državljani Republike Srbije i druga lica sa stalnim prebivalištem u Srbiji. Kandidati moraju posedovati diplomu srednje škole, gimnazije ili fakulteta u momentu prijave. Osim toga, prijavljivanje je dozvoljeno i kandidatima koji u 2021/2022. akademskoj godini završavaju poslednji razred srednje škole ili gimnazije ili su studenti završne godine fakulteta.

Svi zainteresovani imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet);
  • Studiraju besplatno;
  • Dobijaju novčanu stipendiju (u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh;
  • Budu smešteni u studentskom domu.

Prijave će se podnositi u dve etape. U prvom krugu zainteresovani je dužan da dostavi svu potrebnu dokumentaciju u elektronskom obliku, dok se u drugom krugu vrši odabir kandidata. Detaljne informacije o uslovima za prijavljivanje, kao i spisak neophodne prijavne dokumentacije mogu se pronaći u propozicijama konkursa. Prijavljivanje se vrši isključivo elektronski na stranici Education in Russia, a prijave se podnose najkasnije do 10. decembra 2021.

Stipendija ne pokriva putne troškove i polisu zdravstvenog osiguranja.

Za više informacija o Rusiji i mogućnostima odlaska, posetite stranicu Ruski dom - Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu.