Navigacija

Arhiva vesti

Konkurs za dodelu stipendija darovitim studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2021/2022. godinu

Studenti završnih godina osnovnih studija i studenti master akademskih studija mogu se prijaviti na konkurs za dodelu stipendija Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu za aktuelnu akademsku godinu. Uslovi učešća i potrebna dokumentacija detaljno su navedeni u propozicijama konkursa. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Univerziteta u Novom Sadu navedenu u konkursu najkasnije do 8. decembra 2021. godine.

Konkurs za dodelu stipendija darovitim studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2021/2022. godinu

Konkursi zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu za stipendiranje studenata

Nekoliko zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu objavilo je konkurse za stipendiranje studenata Univerziteta u akademskoj 2021/2022. godini. U zavisnosti od konkretne fondacije i zadužbine, konkursi su namenjeni studentima različitih oblasti studija, a mogu se razlikovati i drugi uslovi za prijavu, kao i kriterijumi izbora. Konkursi su otvoreni mesec dana, a rokovi za prijavu ističu u toku novembra i decembra.


Otvoren konkurs za stipendirano studiranje u Ruskoj Federaciji za akademsku 2022/2023. godinu

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji) objavili su konkurs za školovanje na institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji za akademsku 2022/2023. godinu. Na konkursu mogu učestvovati državljani Republike Srbije i druga lica sa stalnim prebivalištem u Srbiji. Prijavljivanje se vrši elektronski na stranici Education in Russia do 10. decembra 2021.


Mogućnosti za stipendirane mobilnosti u Republici Slovačkoj u aktuelnoj i narednoj akademskoj godini

Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke dodeljuje stipendije stranim studentima, doktorandima, univerzitetskim profesorima, istraživačima i umetnicima za boravke na univerzitetima i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj koji će se realizovati u letnjem semestru aktuelne akademske godine ili u narednoj akademskoj godini. Zainteresovani kandidati se prijavljuju putem zvaničnog sajta programa u dva roka: do 31. oktobra u 16 časova ukoliko se mobilnost realizuje u letnjem semestru aktuelne akademske godine, odnosno do 30. aprila 2022. godine u 16 časova za sve mobilnosti koje će se realizovati u narednoj akademskoj godini.

Mogućnosti za stipendirane mobilnosti u Republici Slovačkoj u aktuelnoj i narednoj akademskoj godini

Konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža otvoren do 31. oktobra, izvan mreža do 30. novembra

Konkurs za stipendirane mobilnosti u okviru CEEPUS programa u letnjem semestru akademske 2021/2022. godine na partnerskim visokoškolskim ustanovama u okviru CEEPUS mreža otvoren je do 31. oktobra, a za mobilnosti izvan mreža do 30. novembra 2021. godine. Pravo učešća u konkursu imaju studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije.

Konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža otvoren do 31. oktobra, izvan mreža do 30. novembra

Konkursi za dodelu studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021/2022. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kredita i konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2021/2022. godinu. Tekstovi ova dva konkursa, sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije, dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a rok za prijavu je 31. oktobar 2021. godine.


Otvoren drugi konkursni rok za program podrške istraživanju evropskih integracija za 2021. i 2022. godinu

Otvoren je drugi rok za konkurs za dodelu grantova za sprovođenje istraživanja na temu evropskih integracija u Istorijskom arhivu Evropske unije u Firenci (HAEU), namenjen studentima postdiplomskih studija i postdoktorantima iz zemalja Višegradske grupe, Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana, uključujući Srbije. Program se sprovodi u saradnji Međunarodnog Višegrad fonda (IVS) i Evropskog univezitetskog instituta (EUI) čiji je HAEU deo. Tokom 2021. i 2022. godine, bIće dodeljeno ukupno 10 granotva u iznosu od 5000 evra. Prijave su moguće do 31. oktobra.


Konkurs za upis na master i doktorske studije na korejskom Fakultetu za javnu politiku i menadžment (KDI – Korea Development Institute) za 2022. godinu

Korejski Fakultet za javnu politiku i menadžment (KDI – Korea Development Institute) raspisao je konkurs za upis studenata na master i doktorske studije koje počinju početkom februara 2022. godine. Državni službenici i drugi zainteresovani kandidati mogu istovremeno konkurisati i za neku od raspoloživih stipendija. Prijavljivanje se vrši elektronski, najkasnije do 27. septembra 2021. godine. 


Konkurs za Blue Book stažiranje u Evropskoj komisiji

Otvoren je poziv za petomesečno stažiranje u Evropskoj komisiji u periodu od marta do kraja jula 2022. godine. Na konkurs se mogu prijaviti i kandidati iz Republike Srbije. Stipendirano stažiranje se nudi svima, bez obzira na uzrasnu grupu. Kandidati moraju posedovati diplomu osnovnih studija u minimalnom trajanju od 3 godine i odlično znanje nekog od tri najčešće korišćena jezika Evropske komisije – engleskog, nemačkog ili francuskog. Prijavljivanje se vrši elektronski, preko sajta Komisije, najkasnije do 31. avgusta u podne.


Konkurs za onlajn trening o zajedničkom javnom upravljanju u digitalnom dobu na Zapadnom Balkanu

Otvoren je konkurs za učešće na besplatnom intenzivnom onlajn treningu ”Collaborative Governance in a Digital Era” koji se održava od 18. do 29. oktobra 2021. godine u organizaciji Univerziteta u Halmštadu (Švedska) čiji istraživači i nastavnici ga sprovode. Trening je razvijen u cilju podizanja znanja i kapaciteta u praksi saradnje u upravljanju u digitalnoj eri u regionu Zapadnog Balkana. Za učešće se mogu prijaviti mladi (do 35 godina) sa iskustvom rada u javnoj upravi ili interakcije sa njom, iz zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, a prijave su moguće od 9. do 31. avgusta 2021. godine.


Međunarodno takmičenje za mlade Shoot by Youth

Otvoren je konkurs za mlade uzrasta od 15 do 25 godina za učestvovanje u međunarodnom takmičenju Shoot by Youth. Takmičenje za cilj ima podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća mladih u rešavanju problema sa kojima se suočavaju u svom gradu ili regionu. U takmičenju mogu učestovati samo timovi sačinjeni od 3 do 5 mladih osoba. Potrebno je da učesnici takmičenja identifikuju problem u svojoj lokalnoj zajednici i osmisle rešenje i sve to predstave u kratkom videu. Bliža uputstva su dostupna na zvaničnom veb-sajtu takmičenja. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 15. avgusta ove godine.


Međunarodna letnja škola Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas "I. M. Gubkin" za studente tehničkih nauka

Ruski državni univerzitet za naftu i gas "I. M. Gubkin" u partnerstvu sa Univerzitetom u Stavangeru (Norveška), i uz podršku Norveške agencije za međunarodnu saradnju i unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju organizuju petodnevnu onlajn letnju školu u julu za studente tehničkih nauka. Više informacija dostupno je na veb-sajtu Univerziteta Gubkin. Rok za prijavu je 30. jun 2021. godine.


Konkurs za mlade evropske ambasadore

Otvoren je poziv za mlade evropske ambasadore, na koji mogu da se prijave mladi iz Srbije uzrasta od 18 do 29 godina. Uz popunjen prijavni obrazac na engleskom jeziku, zainteresovani kandidati treba da dostave i kratak, jednominutni video u kome treba da objasne zašto žele da postanu mladi evropski ambasadori. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 10. jula 2021 godine.

Konkurs za mlade evropske ambasadore

Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2021/2022. godinu

Otvoren je poziv za prijavu mobilnosti kandidata sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije za učešće u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS III programa. Zainteresovani studenti i nastavno osoblje mogu putem CEEPUS platforme podneti prijavu za mobilnost na partnerskim institucijama u okviru odobrenih mreža. Javni poziv za podnošenje mrežnih prijava za mobilnosti u zimskom semestru je otvoren do 15. juna, dok kandidati koji žele da mobilnost realizuju tokom letnjeg semestra prijavu moraju podneti do 31. oktobra.

Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2021/2022. godinu

Stipendije za studiranje u Islamskoj Republici Iran u akademskoj 2021/2022. godini

Ministarstvo nauke, istraživanja i tehnologije Islamske Republike Iran dodeljuje stipendije za studiranje na osnovnim, master i doktorskim studijama u toj zemlji. Bliže informacije mogu se pronaći u propozicijama konkursa na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, u odeljku ”Konkursi i javni pozivi stranih vlada i fondacija”. U slučaju nedoumica, zainteresovani kandidati mogu poslati upit na imejl iranemb.beg@mfa.gov.ir, ili se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije na jelena.pazun@mpn.gov.rs. Rok za podnošenje prijava nije naveden, ali se ohrabruju ranije prijave s obzirom da školska godina u Iranu počinje 20. septembra 2021. godine.


Stipendije za studiranje u Japanu u 2022. godini

Vlada Japana, tačnije Ministarstvo obrazovanja, sporta i tehnologije (eng. MEXT), dodeljuje stipendije stranim kandidatima za studiranje u Japanu na svim nivoima studija u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava je 1. jun 2021. godine.

Stipendije za studiranje u Japanu u 2022. godini