Navigacija

Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda – „Šta nakon mature?“

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže i Info centra organizuje aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu.

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju:

  • radionice i vebinare na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savlađivanja treme na prijemnom/završnom ispitu
  • radionice sastavljanja biografije (CV) namenjene srednjoškolcima nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju
  • individualne konsultacije - razgovore sa psihologom nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školavanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke
  • vebinare za roditelje o tome kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja kao i pripremi završnog/prijemnog ispita.

Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Takođe, u zajedničkoj organizaciji sa školom moguće je organizovati jednu ili više navedenih aktivnosti za učenike određene škole.

Više informacija, raspored aktivnosti i kontakti dostupni su na ovoj stranici.