Navigacija

Arhiva vesti

Konkurs za razmene mladih profesionalaca u oblasti unapređivanja zajednica u SAD

Američki savet za međunarodno obrazovanje otvorio je konkurs za prijave u okviru novog programa razmene Vlade SAD Professional Fellows Program (PFP) koji podrazumeva besplatni šestonedeljni boravak profesionalnog usavršavanja i razmene u SAD tokom jeseni 2023. ili proleća 2024. godine. Program je namenjen kandidatima starosti između 25 i 35 godina koji su zaposleni u državnoj upravi, organizacijama civilnog društva ili društveno angažovanom privatnom sektoru na poslovima unapređivanja zajednice. Na konkurs, koji je otvoren do 31. januara 2023. godine, mogu se prijaviti i državljani Republike Srbije.

Konkurs za razmene mladih profesionalaca u oblasti unapređivanja zajednica u SAD

Stipendije Narodne Republike Kine za akademsku 2023/2024. godinu

Vlada Narodne Republike Kine dodeljuje stipendije za studiranje na svim nivoima studija na mnogobrojnim visokoškolskim ustanovama u Kini u akademskoj 2023/2024. godini. Do pet stipendija će biti dodeljeno kandidatima iz Republike Srbije. Više informacija o programu stipendiranja i studijskim programima dostupno je na veb-sajtu Campuschina. Propozicije konkursa, uslovi za upis i instrukcije za prijavljivanje mogu se pronaći i na sajtu Ministarstva prosvete. Rok za prijavu je 1. februar 2023. godine.


Poziv za prijavu za stipendirane mobilnosti Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke

Raspisan je konkurs Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke za stipendirane mobilnosti za strane studente, doktorande, predavače na univerzitetima i umetnike koje se mogu realizovati na visokoškolskim ustanovama ili istraživačkim institucijama u Slovačkoj tokom akademske 2022/2023. godine.

Kandidati koji se prijavljuju za mobilnosti u letnjem semestru 2022/2023. akademske godine, prijave podnose do 31. oktobra 2022. u 16 časova.

Poziv za prijavu za stipendirane mobilnosti Nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke

Konkursi za dodelu studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2022/2023. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kredita i konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2022/2023. godinu. Tekstovi ova dva konkursa, sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije, dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a rok za prijavu je 31. oktobar 2022. godine.


Konkurs za Blue Book stažiranje u Evropskoj komisiji

Evropska komisija je otvorila poziv za petomesečno stažiranje u toj instituciji Evropske unije u periodu od marta do kraja jula 2023. godine. Na konkurs se mogu prijaviti i kandidati iz Republike Srbije. Stipendirano stažiranje se nudi svima, bez obzira na uzrasnu grupu, a kandidati moraju posedovati diplomu osnovnih studija u minimalnom trajanju od 3 godine (180ESPB) i odlično znanje bar dva zvanična jezika Evropske unije. Prijavljivanje se vrši elektronski, preko sajta Komisije, najkasnije do 31. avgusta u podne.


Stipendije Vlade Meksika za akademsku 2022/2023. godinu

Vlada Meksika objavila je konkurs za dodelu stipendija za studiranje u toj zemlji za sve nivoe studija u akademskoj 2022/2023. godini. Na konkurs se mogu prijaviti i državljni Republike Srbije, a rok za prijave je 24. jul 2022. godine.


Otvoren poziv za mobilnost vanmrežnih (freemover) kandidata u okviru CEEPUS programa univerzitetske razmene

Studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova u Repubici Srbiji koji žele da mobilnost realizuju na nekoj od inostranih ustanova koje ne učestvuju u radu istih CEEPUS mreža kao i njihova matična ustanova se sada mogu prijaviti za mobilnost u sklopu CEEPUS programa kao vanmrežni, tj. freemover kandidati. Prijave za mobilnost se podnose isključivo elektronskim putem, preko zvanične stranice CEEPUS programa, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2022. godine. Kandidati za freemover mobilnost bi trebalo da imaju u vidu da se prijave za freemover mobilnosti u većini CEEPUS zemalja odobravaju za boravke tokom letnjeg semestra. Radi dobijanja detaljnijih informacija o realizaciji freemover mobilnosti u konkretnoj zemlji, kandidati se mogu obratiti Nacionalnoj CEEPUS kancelariji države u kojoj žele da borave, čiji kontakti su dostupni na Contact stranici zvaničnog CEEPUS sajta.

Otvoren poziv za mobilnost vanmrežnih (freemover) kandidata u okviru CEEPUS programa univerzitetske razmene

Otvoren konkurs za naučno-tehnološku saradnju kroz francusko-srpski program ”Pavle Savić” za 2022/2023 godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je deseti Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske kroz program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić” tj. „Partnerstvo Hubert Curien”. Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučno-tehničke saradnje. Rok za prijavu je 22. jul 2022. godine.


Konkurs za stipendirane studije Kraljevine Maroka u 2023/2023 akademskoj godini

Agencija za međunarodnu saradnju Kraljevine Maroka (AMCI) je objavila konkurs za dodelu stipendija Vlade Kraljevine Maroka za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji u akademskoj 2022/2023. godini, na državnim visokoškolskim ustanovama, koje se izvode na francuskom ili arapskom jeziku. Planirano je da kandidatima iz Srbije bude dodeljeno 15 stipendija, a rok za prijaljivanje je 6. jul 2022. godine.


Otvoren konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama za 2022/2023 godinu

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je raspisalo konkurs za izbor dva omladinska delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama (UN), za koji se mladi od 19 do 27 godina mogu prijaviti podnošenjem onlajn prijave od 15. juna do 15. jula 2022. godine. Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije će prisustvovati zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, gde će imati priliku da zastupaju interese Srbije u UN i predstavljaju potrebe mladih u Srbiji.


Otvoren prvi konkursni rok za upis na osnovne i integrisane studije u Republici Srbiji za akademsku 2022/2023 godinu

Prvi konkursni rok za upis na osnovne i integrisane studije u Srbiji u akademskoj 2022/2023. godini biće otvoren od sredine juna do sredine jula, a u toku istog perioda je planirano i održavanje prijemnih ispita za upis na visokoškolske ustanove (VŠU) u Srbiji. Detaljne informacije o rokovima za predaju dokumenata, kao i datumima prijemnih ispita i upisa na programe osnovnih i integrisanih studija je moguće naći na veb-stranicama VŠU. 


Stipendije ministarstva preduzetništva i turizma Rumunije za osnovne i master studije za 2022/2023. godinu

Otvoren je poziv ministarstva poduzetništva i Turizma Rumunije za stipendirano studiranje na osnovnim i master studijama za akademsku 2022/2023. godinu. Na konkursu mogu učestvovati i kandidati iz Republike Srbije, a krajnji rok za podnošenje prijava je 31. jul 2022. godine. Prijave se podnose elektronski slanjem potrebne dokumentacije na imejl adresu: burse2022@dce.gov.ro. Nepotpune ili naknadno pristigle prijave neće se uzimati u razmatranje.


Konkurs za mlade evropske ambasadore

Otvoren je poziv za mlade evropske ambasadore, na koji mogu da se prijave mladi iz Srbije uzrasta od 18 do 29 godina. Uz popunjen prijavni obrazac na engleskom jeziku, zainteresovani kandidati treba da dostave i kratak, jednominutni video u kome treba da objasne zašto žele da postanu mladi evropski ambasadori. Prijave se podnose elektronski, najkasnije do 30. juna 2022. godine.


Konkurs za stpendirano studiranje u Japanu u 2023.

Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije (eng. MEXT) Japana raspisalo je konkurs za dodelu stipendija stranim kandidatima koji žele da upišu osnovne studije, te studije drugog i trećeg stepena u ovoj dalekoistočnoj zemlji u 2023. godini. Rok za konkurisanje je 17. jun 2022. godine.


Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2022/2023. godinu

Poziv za prijavljivanje studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije za mrežne mobilnosti na partnerskim institucijama u zemljama učesnicama u CEEPUS programu je otvoren. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 15. juna za razmene koje će se realizovati tokom zimskog semestra naredne akademske godine. Kandidati koji žele da mobilnost realizuju tokom letnjeg semestra prijavu moraju podneti do 31. oktobra. Sve prijave se podnose putem zvaničnog CEEPUS veb-sajta. Poziv za prijavljivanje kandidata van mreža (freemover kandidati) biće otvoren u julu tekuće godine.

Otvoren je konkurs za CEEPUS razmene unutar mreža za akademsku 2022/2023. godinu

Upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022/2023. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole na svom portalu ”Moja srednja škola” na kom se mogu pronaći detaljne informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022/2023. godini. Reč je o upisu u srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.