Navigacija

Sajt o politikama i praksama u oblasti stranih jezika

Zaseban sajt na adresi jezici.obrazovanje.rs posvećen je politikama i praksama u oblasti stranih jezika u Srbiji i Evropi, a namenjen je prevashodno nastavnicima stranih jezika u Srbiji, ali i drugim stručnjacima koji se bave jezičkim obrazovanjem. Predstavljene su ključne i obuhvatne informacije i resursi iz ove oblasti koje zainteresovanima mogu pomoći da prošire znanja i unaprede svoj svakodnevni rad.

Sajt nudi pregled politika u oblasti stranih jezika u Srbiji i Evropi, sumirajući i dajući linkove ka relevantnoj nacionalnoj regulativi (zakoni, pravilnici, standardi i slično), dokumentima Evropske unije i Saveta Evrope, kao i izveštajima evropske mreže Eurydice o nastavi i položaju jezika u obrazovnim sistemima različitih zemalja Evrope. Na taj način na jednom mestu su dostupni dokumenti poput Opštih standarda postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik, Standarda opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja, užeg kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika koji se odnosi na oblast jezika, Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, Preporuka Evropske komisije za sveobuhvatan pristup nastavi i učenju jezika, izveštaja o ključnim podacima o nastavi jezika i nastavi regionalnih i manjinskih jezika u evropskim školama, i slično.

U odeljku o inicijativama u oblasti jezika predstavljene su različite institucije, konkursi i inicijative na evropskom nivou koje se sprovode i u Srbiji, poput Evropske jezičke oznake, Evropskog dana jezika, Evropskog centra za žive jezike. Neki od ciljeva ovih inicijativa su isticanje i nagrađivanje inovativnih i kreativnih inicijativa, kao i promovisanje kvaliteta i inovacija u oblasti nastave i učenja jezika, podizanje svesti o značaju (celoživotnog) učenja jezika, promovisanje jezičkog i kulturnog bogatstva Evrope, uspostavljanje interkulturnog dijaloga.

Za sve one praktičare koji žele da unaprede svoj svakodnevni rad, sajt u odeljku o resursima nudi pregršt materijala koji mogu poslužiti kao inspiracija, ili uz manje adaptacije, primeri i rešenja koja se mogu preuzeti i upotrebiti u nastavi. Predstavljeni su baza primera dobrih praksi iz škola u Srbiji odabranih na konkursima za Evropsku jezičku oznaku, resursi za nastavnike i druge stručnjake koji se bave nastavom i učenjem jezika razvrstani po tematskim celinama, razvijeni u okviru projekata Evropskog centra za žive jezike, zanimljivi zbornici, igrice i slično nastali u okviru Evropskog dana jezika. Takođe, tu su i resursi za umrežavanje i saradnju sa kolegama na nacionalnom i evropskom nivou, poput platformi eTwinning, School education gateway i EPALE koje funkcionišu kao deo Erazmus+ programa Evropske unije za obrazovanje, mlade i sport.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/220/Screenshot_2020-10-30_at_14.47.57.png