Navigacija

O nama

Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju (Nacionalni VET tim) osnovan je 24. decembra 2021. godine na inicijativu Evropske komisije, a uz podršku Fondacije Tempus, organizacije zadužene za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji – najvećeg programa Evropske unije u oblastima obrazovanja, mladih i sporta.

Zadaci Nacionalnog VET tima su:

 • pružanje podrške ustanovama koje sprovode mobilnosti u okviru projekata koje finansira Evropska unija, a podržani su programom Erazmus+;
 • pomoć ustanovama pri priznavanju ishoda učenja stečenih tokom mobilnosti i definisanje modela za priznavanje ocena koje su učenici stekli tokom mobilnosti;
 • pružanje podrške ustanovama u primeni evropskih alata u domenu stručnog obrazovanja;
 • izrada materijala koji će ustanovama, nastavnicima i učenicima olakšati učešće u projektima mobilnosti.

Kako bi uspešno izvršavao svoje zadatke, Nacionalni VET tim prikuplja relevantne informacije od domaćih i stranih stručnjaka, kao i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, i informiše se o domaćim i stranim primerima dobre prakse.

Rad Nacionalnog VET tima podržava Fondacija Tempus kroz organizaciju radionica, seminara, obuka, konferencija i studijskih putovanja.

Članovi Nacionalnog VET tima su:

 • Radovan Živković, rukovodilac grupe za stručno obrazovanje i vaspitanje i predsednik Nacionalnog VET tima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Marija Krneta, rukovodilac grupe za opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Snežana Parezanović, samostalni savetnik grupe za stručno obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Ivan Miloš, nastavnik, Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, Požarevac; ivan.milosvet@gmail.com
 • Melita Danilović, nastavnik, Srednja ekonomska škola, Sombor; melita@ekonomskaso.edu.rs
 • Vera Petrović, nastavnik, Srednja medicinska škola sa domom učenika „Sestre Ninković“, Kragujevac; petrovicvera1@gmail.com
 • Olivera Radenković, nastavnik, ETŠ „Mija Stanimirović“, Niš; oradenkovic@gmail.com
 • Goran Stanković, direktor, Tehnička škola, Zaječar; goran.stankovic@tsz.edu.rs
 • Zorica Đoković, direktor, Tehnička škola „Drvo-art“, Beograd. drvoart.direktor@mts.rs