Navigacija

Stipendije za stažiranje i studentske razmene u Poljskoj za akademsku 2022/2023. godinu

Kroz program razmene studenata i istraživača u okviru bilateralne saradnje Srbije i Poljske, Nacionalna agencija za akademsku razmenu Poljske (NAWA) ponudila je stipendije visokoobrazovanim kandidatima iz Srbije za obavljanje staža u trajanju od jednog do devet meseci, kao i za jednosemestralne razmene u svrhu studiranja za 10 studenata na osnovnim i master studijama u Republici Poljskoj.

Tekstpropozicije konkursa, kao i prijavni formular dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u delu ”Stipendije Vlade Republike Poljske za akademsku 2022/2023. godinu”.

Uz prijavni formular, neophodno je podneti i dodatnu dokumentaciju prilikom prijavljivanja. Spisak potrebne dokumentacije može se pronaći u gore navedenim propozicijama konkursa.

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara na mejl adresu jelena.pazun@mpn.gov.rs do 13.04.2022. godine. Potrebno je da kandidati svu traženu dokumentaciju u periodu od 30.4. do 31.5.2022. godine direktno postave na platformu NAWA (isključivo u onlajn formatu u elektronskom sistemu NAWA), što je detaljno opisano u propozicijama konkursa i Pravilniku (III deo).