Navigacija

Erazmus Mundus master programi

Erazmus+ program omogućava dobijanje stipendija za celokupne master studije koje, za razliku od mobilnosti, podrazumevaju celokupan ciklus studija završen u inostranstvu i sticanje inostrane diplome. Te stipendije se odnose na tačno određene studijske programe koji se nazivaju Erazmus mundus zajednički master programi (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM). Jedinstveni, specifični i interdisciplinarni, ovi programi se nazivaju zajednički jer ih zajedničkim snagama osmišljavaju i sprovode visokoškolske ustanove (VŠU) iz različitih zemalja Evrope, kojima se neretko priključuju i ustanove i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima se obavezno sprovodi na nekoliko VŠU iz minimum dve različite države, a po uspešnom završetku programa, student stiče dvostruku, odnosno višestruku diplomu. Za upis i stipendije na ovim programima mogu konkurisati studenti iz celog sveta.

Formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa Evropske unije (okončan 2013. godine), zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nastavili su da postoje u prvoj (2014-2020) i aktuelnoj generaciji Erazmus+ programa (2021-2027).

 

Kako izgleda studiranje na jednom zajedničkom master programu?

Ovi programi najčešće traju dve godine i izvode se na najmanje dve, a obično tri različite ustanove koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna i koordinator. Konzorcijum podrazumeva skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju, a ustanova koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma poverene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma. To za studente praktično znači promenu države i univerziteta najmanje jednom u toku trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu. Često programi nude i mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju jednog semestra te se dešava da studenti promene i tri države tokom trajanja programa. Ovi programi se najčešće izvode na engleskom jeziku, iako to nije pravilo.

Kakva je stipendija i šta je njome obuhvaćeno?

Stipendija za zajedničke master programe podrazumeva već plaćenu školarinu i mesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija. U zavisnosti od godine u kojoj je odobren dati Erazmus Mundus program, razlikuje se i mesečni iznos stipendije, s tim što u slučaju starijih programa, za koje je predviđen manji mesečni iznos stipendije, postoji i dodatak namenjen pokrivanju troškova puta i preseljenja, tako da su u oba slučaja studentima koji dobiju Erazmus Mundus stipendiju pokriveni svi troškovi. Za programe odobrene od 2021. godine i nadalje, mesečni iznos stipendije je 1.400 evra; njime se pokrivaju troškovi života u inostranstvu, puta i preseljenja, kao i troškovi izdavanja vize. Za programe odobrene pre i zaključno sa 2020. godinom, mesečni iznos stipendije namenjen pokrivanju troškova života u inostranstvu, iznosi 1.000 evra, a pored toga studenti dobijaju i naknadu za troškove puta i preseljenja u visini minimalno 1.000 evra po godini studija kao i pokriveno zdravstveno osiguranje.

Pored toga, za programe odobrene od 2021. godine i nadalje, postoji i poseban dodatak namenjen studentima sa hendikepom, koji se može iskoristiti za pokrivanje troškova lica u pratnji, adaptaciju radne sredine, dodatne putne troškove i slično.

Kakva se diploma stiče nakon Erazmus Mundus zajedničkog master programa?

Pravila programa podrazumevaju da student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira u najmanje dve institucije, što znači da će po završetku studija dobiti zajedničku ili dvostruku/višestruku diplomu. Zajedničku diplomu, na jednom obrascu, izdaju sve ustanove u kojima je student studirao u okviru programa. U slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka institucija studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge visokoškolske institucije u konzorcijumu.

Uslovi za prijavu

Za prijavu za programe, potrebno je da je student završio ili da završava odgovarajuće osnovne studije koje nose najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, ali je to uvek naznačeno na sajtu datog master programa. Dodatni uslovi mogu da postoje za svaki program pojedinačno, što je takođe potrebno proveriti na sajtu samog programa.

Konkursni rokovi

Svaki program s liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je proveriti na sajtu datog master programa. Po pravilu, prijave se podnose jednu školsku godinu unapred. Za većinu pojedinačnih programa, rokovi uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru ili januaru za studije koje će početi na jesen.

Kako se dodeljuju stipendije?

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erazmus mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija, na osnovu rang—lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program a da pritom ne dobije i stipendiju, ili bude stavljen na rezervnu listu za stipendiju.

Svaki student se može prijaviti na neograničen broj programa, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje prvom sledećem najbolje rangiranom kandidatu s rezervne liste.

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu samog zajedničkog programa uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
 • diploma (uverenje o diplomiranju),
 • transkript ocena,
 • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, ili odgovarajući Kembridž sertifikat).

Važne napomene

 • Od studenta se može tražiti i objašnjenje dokumenata koje prilaže – na primer, ako student nije studirao prema bolonjskom sistemu, od njega se može tražiti da priloži dokument koji pokazuje koliko ESPB poena vredi njegova diploma. Takav dokument izdaje fakultet na kojem je student diplomirao.
 • Mada ne treba računati na tu mogućnost, koordinatori programa su u određenom broju slučajeva voljni da dozvole naknadno dostavljanje određenog dela konkursne dokumentacije. To se pre svega odnosi na diplomu ili uverenje o završenim osnovnim studijama, koje student svakako neće imati u trenutku prijavljivanja ako je na završnoj godini ili je apsolvent, kao i na sertifikate o znanju jezika na kojem se nastava izvodi (najčešće engleski). Ukoliko student u trenutku prijavljivanja ne poseduje sva potrebna dokumenta, treba da kontaktira sa osobom koja je odgovorna za administrativna pitanja na određenom programu (mejl adresa dostupna na sajtu programa), da izloži svoju situaciju i pita da li može i pod kojim uslovima naknadno da dostavi deo tražene dokumentacije.

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

 1. Na spisku od preko 150 programa iz različitih oblasti, pronađi one koji tebe zanimaju. Spisak je dostupan u katalogu programa na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Spisak se ažurira jednom godišnje, pred otvaranje konkursnog roka (obično krajem septembra ili u oktobru) tako što se novoodobreni master programi dodaju na spisak, a oni kojima je finansiranje isteklo prestaju da budu njegov deo. Preko kataloga se pristupa sajtu pojedinačnog programa, gde je moguće pronaći sve konkretne informacije o samom programu, načinu konkurisanja i rokovima, kao i podatke kontakt osobe.
 2. Na sajtu svakog pojedinačnog programa proveri sve informacije o programu, potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje.  Budući da je često reč o inderdisciplinarnim programima, kao i da se često prihvataju prijave kandidata različitih obrazovnih profila, na sajtu programa proveri da li se uklapaš u traženi profil.
 3. Ukoliko imaš konkretnih nedoumica ili tvoj slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan u konkursu, slobodno se imejlom obrati kontakt osobi sa ustanove koja je koordinator. Njene kontakt podatke možeš pronaći na sajtu samog programa.
 4. Prijavi se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije. Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, s tim što je u određenim slučajevima neophodno dostaviti određena dokumenta poštom.

 

Za više informacija, posetite sajt Erazmus+ programa u Srbiji