Navigacija

Alati i resursi za mobilnost

Eurodesk je evropska mreža za pružanje besplatnih i proverenih informacija o mogućnostima za mobilnost učenika, studenata i mladih osoba. Eurodesk promoviše evropske programe mobilnosti, poput programa Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost, ohrabruje aktivno građanstvo mladih i razvoj politika za mlade kroz usluge koje pruža i alate koje razvija. Na internet stranici Eurodesk mreže, a posebno u Eurodesk bazi mogućnosti za mobilnost, mladima su dostupne informacije o stipendijama, stručnim praksama, treninzima, obukama i drugim konkursima. 2019. godine sa radom je počeo nacionalni Eurodesk centar u Srbiji koji funkcioniše u sklopu Informativnog centra Fondacije Tempus. Centar pruža informacije svim mladima i osobama koje rade sa mladima svakog radnog dana od 10 do 18 časova, putem telefona 011 3342 430 (opcije 1 i 2), e-pošte: info@tempus.ac.rs ili uživo na adresi Terazije 39, I sprat, Beograd.

 

Europass obuhvata set besplatnih i bezbednih onlajn alata i informacija koje pomažu pojedincima u predstavljanju svojih veština i znanja, kao i u upravljanju karijerom i obrazovanjem. Upotreba Europass alata može doprineti većoj mobilnosti učenika, studenata i zaposlenih unutar evropskog prostora.

Korisnici na raspolaganju imaju sledeće alate:

  • Europass elektronski portfolio služi za lako i razumljivo predstavljanje veština, kvalifikacija, znanja i iskustava, ali i za pronalaženje mogućnosti za dalje obrazovanje i zaposlenje.
  • Europass uređivač biografije pruža mogućnost lakog kreiranja i ažuriranja biografije (CV) onlajn, deljenje biografije, preuzimanje u različitim formatima i čuvanje na sopstvenom uređaju ili u Europass biblioteci.
  • Europass uređivač propratnog pisma pomaže u kreiranju profesionalnog propratnog pisma, koje se može kreirati pomoću dostupnih šablona i dalje preuzeti i deliti.

Osim navedenih alata, Europass obuhvata i sledeće dokumente: dokument o mobilnosti, dodatak sertifikatu i dodatak diplomi koje pojedincima izdaju ustanove formalnog i neformalnog obrazovanja. Više informacija dostupno je na sajtu Europass centra u Srbiji.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/226/Screenshot_2020-11-24_at_22.16.07.png
  • /uploads/attachment/strana/226/Screenshot_2020-11-24_at_22.13.33.png