Navigacija

Vesti

Osnovan Nacionalni tim za podršku stručnom obrazovanju 

Dana 24. decembra 2021. godine osnovan je Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju (Nacionalni VET tim), koji ima za cilj da pruži adekvatnu podršku ustanovama koje učestvuju u Erazmus+ programu u pogledu definisanja načina za priznavanje ishoda učenja stečenih tokom mobilnosti, primene evropskih alata u domenu stručnog obrazovanja, kao i razvoja materijala koji će učenicima i nastavnicima olakšati učešće u projektima mobilnosti.

Pročitajte više


Okrugli sto „Međunarodna mobilnost u srednjem stručnom obrazovanju – iskustva i dalji koraci“

Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju i Fondacija Tempus održali su 26. avgusta 2022. godine okrugli sto na temu međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju. Ovaj događaj bio je prilika da se iz cele Srbije okupe predstavnici srednjih stručnih škola koje sprovode projekte mobilnosti i da razmene iskustva.

Pročitajte više


Sastanak predstavnika zajednica i udruženja srednjih škola

Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju, u saradnji sa Fondacijom Tempus, održao je 26. oktobra 2022. godine sastanak sa predstavnicima zajednica i udruženja srednjih škola.

Pročitajte više


Konferencija „Internacionalizacija srednjih škola“

Fondacija Tempus i Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti organizovali su 16. decembra 2022. godine u Beogradu konferenciju na temu internacionalizacije srednjih škola.

Pročitajte više


Seminari održani pod okriljem Nacionalnog tima u 2022. godini

U saradnji sa Fondacijom Tempus, članovi Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju pripremili su program seminara pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“. Seminar je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi osam bodova. Opšti cilj je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu utvrđenih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil, a u sklopu priprema za podnošenje prijava za učešće u projektima mobilnosti u okviru programa Erazmus+ i njihovo uspešno sprovođenje po završetku procesa selekcije.

Pročitajte više


Konferencija „Mikrokredencijali i zelena tranzicija“

Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obraazovanju i Fondacija Tempus su organizovali konferenciju sa temom „Mikrokredencijali i zelena tranzicija“, koja je održana u Beogradu, 12. decembra 2023. godine, u Kongresnom centru „Envoy. Konferencija je bila namenjena nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih stručnih škola, gimnazija i visokoškolskih ustanova, kao i drugim licima zainteresovanim za ovu temu.

Pročitajte više


Srpsko-jermenski vebinar o projektima izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Na dnevnom redu članova Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju u 2023. godini našao se i vebinar na temu projekata izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka − Building Bridges: Serbian-Armenian VET Networking Event. Vebinar je održan 20. decembra u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za program Erazmus+ Republike Jermenije.

Pročitajte više


Seminari održani pod okriljem Nacionalnog tima u 2023. godini

Od 2022. godine članovi Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju u saradnji sa Fondacijom Tempus održavaju seminar pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“. Seminar je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 8 bodova. Njegov opšti cilj je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu utvrđenih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil, a u sklopu priprema za podnošenje prijava za učešće u projektima mobilnosti u okviru programa Erazmus+ i njihovo uspešno sprovođenje po završetku procesa selekcije.

Pročitajte više