Navigacija

Konkurs za master programe Međunarodnog pomorskog instituta na Malti za akademsku 2022/2023. godinu

Međunarodni institut za pomorsko pravo sa sedištem na Malti poziva zainteresovane kandidate iz Srbije da se prijave na konkurs za dva master programa – Međunarodno pomorsko pravo (oblast pravnih nauka) i Međunarodno pomorsko zakonodavstvo (oblast društvenih nauka) za akademsku 2022/2023 godinu. Oba programa počinju u oktobru 2022. i traju jednu godinu. Rok za prijavljivanje za oba programa je 01. april 2022. godine. Više o programima može saznati na zvaničnoj brošuri Međunarodnog pomorskog instituta.

Master program Međunarodno pomorsko pravo prvenstveno je namenjen zaposlenima u oblasti pomorstva. Program je najpogodniji za diplomirane pravnike koji već rade u pomorstvu, pri lučkoj upravi, brodarskoj kompaniji ili drugoj organizaciji koja se bavi brodarstvom i pomorstvom. Takođe, program je otvoren za sve diplomirane pravnike koji nameravaju da nastave svoju karijeru u oblasti pomorskog prava bilo u javnom ili privatnom sektoru, bilo u praksi ili akademskoj zajednici. Preduslov za prijavljivanje je da kandidati poseduju odgovarajuću diplomu sa osnovnih studija iz oblasti pravnih nauka. Institut ne nudi stipendije za pohađanje programa, ali može pomoći u pronalaženju finansijskih sredstava. Više informacija o studijama, procesu i uslovima prijavljivanja dostupno je na zvaničnoj internet stranici Međunarodnog pomorskog instituta.

Za razliku od prvog master programa, master program Međunarodno pomorsko zakonodavstvo dostupan je kandidatima koji su završili osnovne studije u polju društveno-humanističkih nauka. Za dodatne informacije o procesu i uslovima prijavljivanja i neophodnoj dokumentaciji, konsultujte internet stranicu Međunarodnog pomorskog instituta.