Navigacija

Otvoren je poziv za master program „Jugoistočne evropske studije: politika, istorija, ekonomija“ u Atini

Nacionalni i Kapodistrijski univerzitet u Atini poziva zainteresovane studente za upis na jednogodišnje master studije, u sklopu Departmana za političke nauke i javnu upravu. Program se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku, a  školarina iznosi 3.600 evra. Uplata može da se izvrši u tri rate.

Po dolasku u Atinu, studenti iz Srbije mogu da podnesu zahtev za oslobađanje od troškova studiranja. Ustanova donosi odluku u skladu sa pravilima sprovođenja master programa. Više informacija o tome dostupno je na ovom linku

Neophodna dokumenta:

  • prijavni formular;
  • motivaciono pismo na engleskom jeziku (do 500 reči);
  • overena kopija diplome sa osnovnih studija, sa prosekom ne nižim od 6,5 (po obrazovnom sistemu Grčke).
  • overena kopija transkripta ocena;
  • zvaničan prevod diplome i transkripta ocena na grčki ili engleski jezik;
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou C1 ili više (dokaz o poznavanju jezika može da bude i diploma završenih studija na programu Engleski jezik, književnost i kultura, diploma završenih osnovnih studija u slučaju da se celokupna nastava pohađala u engleskom govornom području ili diploma uz dokaz o nivou predavačkog jezika, u slučaju da se pohađala celokupna nastava van engleskog govornog područja);
  • dva pisma preporuke, od kojih barem jedno mora da bude akademsko pismo preporuke (obavezan je formular koji je objavljen na ovom veb-sajtu, a pismo preporuke treba da bude ispisano na grčkom ili engleskom jeziku; ukoliko se pisma šalju elektronski, potrebno je da ga pošalje potpisnik pisma preporuke direktno na imejl-adresu postgrad_SEE@pspa.uoa.gr);
  • fotokopije drugih sertifikata (poznavanje jezika, pohađanje kurseva, obuka i sl.);
  • fotokopija lične karte ili pasoša.

Prijava može da se obavi preko ovog veb-sajta ili popunjavanjem prijavnog formulara na ovom linku koji, sa svom pratećom dokumentacijom (osim pisma preporuke), kandidat treba da pošalje na imejl-adresu postgrad_SEE@pspa.uoa.gr ili poštom na adresu Themistocleous street, 6,10678, Athens.

Više informacija o dokumentaciji dostupno je na ovom linku.

Više informacija o programu dostupno je na veb-sajtu programa. Nacionalni i Kapodistrijski univerzitet u Atini ima i vodič za studente, gde su objavljene sve potrebne informacije za internacionalne studente koji dolaze u Atinu. Informacije o kontakt tačkama su dostupne putem ovog linka.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/462/Screenshot_2024-06-27_at_10.14.47.png