Навигација

Установе

Висока школа

НазивГрад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Нови Сад
Нови Сад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Кикинда
Кикинда

Висока железничка школа струковних студија

Београд
Београд

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Београд
Београд

Висока техничка школа струковних студија

Крагујевац
Крагујевац

Висока техничка школа струковних студија

Нови Сад
Нови Сад

Висока економска школа струковних студија

Лепосавић
Лепосавић

Висока пољопривредна школа струковних студија

Шабац
Шабац

Висока техничка школа струковних студија

Зрењанин
Зрењанин

Висока технолошка школа струковних студија

Аранђеловац
Аранђеловац

Висока школа техничких струковних студија у Чачку

Чачак
Чачак

Висока техничка школа струковних студија

Звечан
Звечан

Висока техничка машинска школа струковних студија

Трстеник
Трстеник

Висока техничка школа струковних студија

Суботица
Суботица

Висока школа за васпитаче струковних студија

Бујановац (привремено седиште)
Бујановац

Висока хотелијерска школа струковних студија

Београд
Београд

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Београд
Београд

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу

Лесковац
Лесковац

Висока техничка школа струковних студија

Лепосавић
Лепосавић

Висока пословна школа струковних студија

Ваљево
Ваљево

Висока школа примењених струковних студија

Врање
Врање

Висока школа струковних студија Ужице

Ужице
Ужице

Висока пословна школа струковних студија "Проф. Др. Радомир Бојковић"

Крушевац
Крушевац

Висока школа Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију

Београд
Београд