Навигација

Вести

ОСНОВАН НАЦИОНАЛНИ ТИМ ЗА ПОДРШКУ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Дана 24. децембра 2021. године основан је Национални тим за подршку пројектима мобилности у стручном образовању (Национални ВЕТ тим), који има за циљ да пружи адекватну подршку установама које учествују у Еразмус+ програму у погледу дефинисања начина за признавање исхода учења стечених током мобилности, примене европских алата у домену стручног образовања, као и развоја материјала који ће ученицима и наставницима олакшати учешће у пројектима мобилности.

Прочитајте више