Навигација

Активности подршке ученицима завршних разреда – „Шта након матуре?“

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже и Инфо центра организује активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања - средњу школу, односно факултет или високу школу.

Ове активности допунске подршке ученицима укључују:

  • радионице и вебинаре на теме избора студијског програма/средње школе и савлађивања треме на пријемном/завршном испиту
  • радионице састављања биографије (CV) намењене средњошколцима након средње школе желе да ступе у свет рада или им је CV потребан као део пријаве за упис и/или пријаве за стипендију
  • индивидуалне консултације - разговоре са психологом након којих ученици могу да стекну јаснију слику где се налазе у процесу доношења одлуке о наставку школавања и формирају план активности за даље спровођење одлуке
  • вебинаре за родитеље о томе како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања као и припреми завршног/пријемног испита.

Наставници могу да пријаве и организују учешће групе својих ученика као део редовних школских активности (нпр. час одељенског старешине, активности тима за каријерно вођење и саветовање). Такође, у заједничкој организацији са школом могуће је организовати једну или више наведених активности за ученике одређене школе.

Више информација, распоред активности и контакти доступни су на овој страници.