Навигација

Врсте студија

У систему високог образовања у Србији разликују се две врсте студија: академске студије, које се остварују на универзитетима, и струковне студије, које се пре свега одвијају на високим школама струковних студија и академијама струковних студија, али и на универзитетима. 

Студије првог степена су:

  • основне академске студије (енгл. Bachelor) – трају три до четири године, са 180 до 240 ЕСПБ бодова,
  • основне струковне студије –  трају три године и носе 180 ЕСПБ бодова.

Студије другог степена су:

  • мастер академске студије – трају једну до две године са 60 до 120 ЕСПБ бодова,
  • мастер струковне студије – трају две године и носе барем 120 ЕСПБ бодова за студенте који су претходно остварили 180 ЕСПБ бодова у току студирања,
  • специјалистичке струковне студије – трају једну годину и носе 60 ЕСПБ бодова,
  • специјалистичке академске студије – трају једну годину и носе 60 ЕСПБ бодова, за студенте који су остварили барем 300 ЕСПБ у току претходних студија.  

Студије трећег степена су

  • докторске академске студије (енгл. PhD) и оне трају најмање три године или у обиму од 180 ЕСПБ бодова.

Интегрисане студије

У медицинским наукама (студије медицине, стоматологије и ветерине) организују се интегрисане студије које трају шест година и носе барем 360 ЕСПБ бодова. Студије фармације су такође интегрисане и носе 300 ЕСПБ бодова. 
 

Извор информација: опис образовног система Србије је преузет са сајта Eurydice мреже и адаптиран уз одобрење Eurydice Србија.