Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1959
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ВЕБ ДИЗАЈНСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈНСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА НА РАДУСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ДИЗАЈНСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА НА РАДУСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИЛУСТРАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока техничка школа струковних студија

www.vtsns.edu.rs
Школска 1
21000 Нови Сад
+381(0)21/489-2500
+381(0)21/489-2515