Навигација

Еразмус Мундус мастер програми

Јединствени и специфични, ови програми су замишљени као интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, којима се неретко прикључују и институције и организације из целог света. Настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава и програми воде добијању заједничке односно двоструке или вишеструке дипломе.

Иако су формално настали у оквиру Еразмус Мундус програма, због чега су у називу и задржали то име, ови програми налазе се у оквиру актуелног Еразмус+ програма.

 

Како изгледа студирање на једном заједничком мастер програму?

Ови програми најчешће трају две године и изводе се на најмање две, а обично три различите институције које чине конзорцијум програма, од којих је једна и координатор. То за студенте практично значи промену државе и универзитета најмање једном у току трајања програма, а обично се сваки семестар изводи на другом универзитету. Неретко програми нуде могућност обављања стручне праксе у трајању од једног семестра, те се врло често дешава да студенти промене и три државе током трајања програма. Ови програми се најчешће изводе на енглеском језику, иако то није правило.

Конзорцијум подразумева скуп универзитета који су формирали заједнички мастер програм и учествују у његовом извођењу, а институција координатор је универзитет којем су у оквиру конзорцијума поверене неке административне и менаџерске дужности које немају други чланови конзорцијума.

 

Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Стипендија за заједничке мастер програме подразумева већ плаћену школарину, месечни износ стипендије који студент добија током трајања студија у висини од 1.000 евра, накнаду за трошкове превоза и пресељења у висини од 1.000 евра по години студија и здравствено осигурање током студија. За оне програме који су одобрени пре 2019. године (филтер Year of project selection у каталогу) за студенте из Србије стипендија подразумева и нешто виши износ за трошкове превоза и пресељења од претходно наведеног.

 

Каква се диплома стиче након Еразмус Мундус заједничког мастер програма?

Двострука/вишеструка или заједничка диплома јесте диплома коју студент добија по завршетку студијског програма. Заједничку диплому издају најмање две високошколске установе на једном обрасцу.

Правила програма подразумевају да студент који је уписан на неки од заједничких студијских програма мора да студира на најмање две институције, што значи да ће по завршетку студија добити најмање двоструку диплому, а ако је студирао на више од две институције – вишеструку диплому.

Разлика између заједничке и двоструке/вишеструке дипломе је та што је заједничка диплома једна диплома, потписана од свих високошколских институција на којима је студент студирао у оквиру заједничког програма, а у случају двоструке/вишеструке дипломе, свака институција студенту издаје посебну диплому коју признају друге високошколске институције у конзорцијуму.

Двострука/вишеструка или заједничка диплома јесте диплома коју студент добија по завршетку студијског програма. Заједничку диплому издају најмање две високошколске установе на једном обрасцу.

 

Услови за пријаву

За пријаву за стипендију потребно је да је студент завршио или да завршава одговарајуће основне студије које носе најмање 180 ЕСПБ. У одређеним случајевима је неопходно да студент има остварених 240 ЕСПБ, али је то увек назначено на сајту датог мастер програма. Додатни услови могу да постоје за сваки програм појединачно, што треба проверити на сајту самог програма.

 

Информисање и пријављивање у четири корака

 1. На списку од преко 100 програма из различитих области пронађи оне које тебе занимају.
  Списак је доступан на сајту Извршне агенције (ЕАЦЕА). Списак се ажурира једном годишње, пред отварање конкурсног рока (обично крајем септембра или у октобру) тако што се новоодобрени мастер програми додају на списак, а они којима је финансирање истекло престају да буду његов део. Преко каталога се приступа сајту појединачног програма, где је могуће пронаћи све конкретне информације о самом програму, начину конкурисања и роковима, као и податке контакт особе.
 2. На сајту сваког појединачног програма провери све информације о програму, потребној документацији и условима за пријављивање.  Будући да је често реч о индердисциплинарним програмима, као и да се често прихватају пријаве кандидата различитих образовних профила, на сајту програма провери да ли се уклапаш у тражени профил.
 3. Уколико имаш конкретних недоумица или твој случај донекле одступа од оног који је описан у конкурсу, слободно се имејлом обрати контакт особи са институције која је координатор. Њене контакт податке можеш пронаћи на сајту самог програма.
 4. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације. Документација се увек прилаже онлајн, с тим што је у одређеним случајевима неопходно доставити одређена документа поштом.

 

Конкурсни рокови

Сваки програм са листе заједничких мастер програма има сопствени рок за подношење документације и неопходно га је проверити на сајту самог програма, али је он у правилу једну школску годину унапред. За већину појединачних програма рокови углавном почињу у септембру или октобру и завршавају се у децембру или јануару за програме који ће почети на јесен.

 

Како се додељују стипендије?

Одлуку о прихватању студената на неки од Еразмус Мундус заједничких мастер програма доноси конзорцијум програма. Коначну одлуку о расподели стипендија, на основу ранг листа, доноси Европска комисија. Постоји могућност да студент који се пријавио за заједнички мастер програм буде прихваћен на студијски програм, а да притом не добије и Еразмус+ стипендију.

Сваки студент се може пријавити на највише три таква програма у једном конкурсном року, а ако буде прихваћен на више програма, мора се одлучити за један. Уколико неко од изабраних кандидата одустане, стипендија се додељује првом следећем најбоље рангираном кандидату са резервне листе.

 

Важне напомене

 • Од студента се може тражити и објашњење докумената које прилаже – на пример, ако студент није студирао према болоњском систему, од њега се може тражити да приложи документ који показује колико ЕСПБ поена вреди његова диплома. Такав документ издаје факултет на којем је студент дипломирао.
 • Мада не треба рачунати на ту могућност, координатори програма су у одређеном броју случајева вољни да дозволе накнадно достављање одређеног дела конкурсне документације. То се пре свега односи на диплому или уверење о завршеним основним студијама, које студент свакако неће имати у тренутку пријављивања ако је на завршној години или је апсолвент, као и на сертификате о знању језика на којем се настава изводи (најчешће енглески). Уколико студент у тренутку пријављивања не поседује сва потребна документа, треба да контактира са особом која је одговорна за административна питања на одређеном програму (мејл адреса доступна на сајту програма), да изложи своју ситуацију и пита да ли може и под којим условима накнадно да достави део тражене документације.

 

Која су најчешће потребна документа?

На сајту самог заједничког програма увек је назначен тачан списак потребне документације, а најчешће тражена документа су:

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број),
 • диплома (уверење о дипломирању),
 • транскрипт оцена,
 • званични сертификат о познавању језика извођења наставе на програму (најчешће енглески, тражени ниво Б2-Ц1 и сертификати: IELTS, TOEFL, или одговарајући Кембриџ сертификат).

 

За више информација, посетите сајт Фондације Темпус