Навигација

Еразмус+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније намењен повезивању и сарадњи у области образовања, младих и спорта у периоду од 2021. до 2027. године. Нови циклус програма надовезао се на претходни (2014-2020), уз увођење одређених новина и значајно увећани буџет. Програм је намењен како појединцима, тако и институцијама и организацијама. Обухвата могућности за мобилност појединаца у свим секторима образовања, обука, младих и спорта, при чему је највећи удео буџета намењен мобилности у области високог образовања. 

Еразмус+ омогућава студентима високошколских установа у Србији које учествују у програму одлазак на стипендиране мобилности – студентске размене и стручне праксе. Кроз студентске размене, студенти имају прилику да одређени период, најчешће један семестар, проведу студирајући у иностранству на партнерској високошколској установи, док им стручне праксе нуде могућност усавршавања и развијања професионалних и практичних вештина кроз рад у иностраним компанијама, организацијама и установама. Поред тога, у новом циклусу програма, студентима ће бити на располагању и комбиноване физичке и виртуелне мобилности, краће докторске мобилности, као и комбиновани интензивни програми. Више информација о овим могућностима доступно је на сајту Еразмус+ програма у Србији.

Слично студентским мобилностима, Еразмус+ подржава и стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља, у циљу њиховог даљег професионалног развоја. То могу бити мобилности у сврху извођења наставе и усавршавања. Више информација о овим могућностима доступно је на овој страници.

Еразмус+ програм за студенте такође омогућава добијање стипендија за целокупне мастер студије – Еразмус Мундус заједничке мастер програме. Реч је о мастер програмима који се у целости реализују на високошколским установама у иностранству и воде добијању двоструке/вишеструке или заједничке дипломе. Детаљне информације о овим програмима доступне су на овој страници.