Навигација

Акредитација

Све установе високог образовања морају бити акредитоване.

Национално акредитационо тело 

За потребе акредитације, оцењивања квалитета установа високог образовања и њихових јединица и  оцењивања студијских програма, а у складу са Законом о високом образовању, установљено је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању

НАТ редовно објављује одлуке о акредитацији, а на свом сајту редовно ажурира и Водич за студенте у коме су представљене информације о акредитацији високошколских установа и њихових студијских програма.

Установе и програми акредитовани од стране НСВО

Установе чије су пријаве за акредитацију високошколских установа или студијских програма одбијене од стране НАТ-а, могу упутити жалбу Националном савету за високо образовање (НСВО) и могу бити акредитоване од стране НСВО, у складу са надлежностима Савета. Наведене установе и студијски програми су у бази образовних могућности посебно означене и информација о томе да су акредитоване у жалбеном поступку од стране НСВО је наведена.

 

Акредитација јединица ван седишта и јединица ван својства правног лица

Такође, у случају да се одређени студијски програм спроводи у јединици установе ван седишта установе, потребно је проверити да ли је дата јединица акредитована за спровођење наведеног програма. Све јединице које немају статус посебног правног лица и као такве имају акредитацију матичне установе су наведене у НАТ Водичу за студенте, као и у бази образовних могућности Образовање. У супротном, врло вероватно се ради о неакредитованим установама и/или неакредитованим студијским програмима.

Информације о акредитацији у бази Образовање

У бази образовних могућности "Образовање" представљени су само акредитовани програми акредитованих високошколских установа. На страницама сваког програма и/или установе је наведена година последње акредитације, као и информације о годинама акредитације у претходним циклусима (за програме који су акредитовани и у претходним циклусима акредитације).