Навигација

Средње образовање

Средња школа није обавезна и траје од три до четири године (разреда). Ученици обично уписују средњу школу са 15 година, по завршетку основне школе.

Завршни испит у основној школи је критеријум за пријем, заједно са школским постигнућима ученика (просек оцена) током основног образовања. Иако се узима у обзир учеников избор школа, бољи резултати завршног испита и просек оцена повећавају вероватноћу уписа у жељену школу.

Опште средње образовање

Опште средње образовање у Србији траје четири године и обично му следи високо образовање јер ученици након завршетка нису квалификовани за тржиште рада. Школе су најчешће бесплатне јавне школе, али постоје и приватне и стране школе. Систем општег средњег образовања обухвата:

 • опште гимназије као најчешћи облик општег средњег образовања. Те школе могу да буду првенствено усмерене на друштвене или природне науке, или подједнако и на једне и на друге (општи смер). Обично ученици у истој гимназији могу да одаберу смер који им више одговара. Неке гимназије имају двојезичну наставу, што значи да се одређени број часова одвија на страном језику;.  
 • средње школе за надарене за ученике са јаком мотивацијом, талентом, вештинама и знањима у одређеној области:
 • Математичка гимназија,
 • Филолошка гимназија,
 • Гимназија специјализована за физику и
 • Гимназија специјализована за ИКТ науке;
 • средње школе за специјално образовање за ученике са озбиљним тешкоћама у учењу и/или инвалидитетом.

Средње стручно образовање

Средње стручно образовање у Србији траје три или четири године и припрема ученике за тржиште рада.

Иако Закон о основама система образовања и васпитања тврди да сви ученици који су завршили средње образовање имају приступ високом образовању, најчешће ово важи само за ученике који су завршили четворогодишње програме, док они чије је школовање трајало три године имају могућност посебних курсева за приступ високом образовању. Ипак, с обзиром на то да високошколске институције аутономно одлучују о условима уписа, неке институције одлучују да упишу ученике трогодишњих средњих школа без додатних квалификација. Неке од школа такође омогућују једногодишњу или двогодишњу специјализацију, шегртовање и друге облике оспособљавања (на пример, обуке одраслих). Ученици четворогодишње средње школе могу да наставе са високим образовањем ако тако одлуче. Те школе су углавном бесплатне јавне школе, али има и приватних, као и страних школа.

Средње стручно образовање обухвата школе које нуде образовање и специјализацију из следећих области:

 • пољопривреда, производња и прерада хране,
 • геодезија и грађевинарство,
 • економија, право и администрација,
 • природне науке и математика,
 • електротехника,
 • текстилна и кожарска индустрија,
 • личне услуге,
 • саобраћај,
 • машинство и обрада метала,
 • здравље и социјална заштита,
 • хемија,
 • геологија, рударство и металургија,
 • шумарство и обрада дрвета,
 • трговина, угоститељство и туризам,
 • култура, уметност и односи са јавношћу (укључујући музичке и балетске средње школе за талентоване ученике).

Дуално образовање је регулисано Законом о дуалном образовању. Ученици који похађају неки од образовних профила по моделу дуалног образовања похађају део наставе редовно у школи, док остатак времена проводе на стручној пракси. Стучна пракса може да се одвија код само једног послодавца или у различитим предузећима. Међусобна права и обавезе ученика и послодавца уређују се уговором о учењу кроз рад који закључују послодавац и ученик или родитељ односно други заступник ученика. Ученици имају право на месечну надокнаду и то у нето висини од најмање 70% минималне цене рада у Републици Србији.

 

Извор информација: опис образовног система Србије је преузет са сајта Eurydice мреже и адаптиран уз одобрење Eurydice Србија.