Навигација

Завршни испит

На крају 8. разреда ученици полажу завршни испит (мала матура) да би завршили основну школу.

Завршни испит процењује компетенције стечене у основној школи и састоји се од три теста:

  • матерњи језик,
  • математика и
  • комбиновани тест (природне и друштвене науке).

Коначни резултати испита су, заједно са просечном оценом ученика, потребни за упис у средњу школу, у складу са Законом о средњем образовању.

Други циљ завршног испита је да процени квалитет рада школе и наставника, као и тренутни статус и напредак образовног система. Свака школа добија извештај о резултатима завршног испита, који се могу користити за анализу повезаности између тих резултата и оцена ученика, за поређење са другим школама, као и за спољашњу евалуацију.

Пријемни испити

Ученици који желе да се упишу у посебне гимназије (нпр. математичке или филолошке гимназије) или уметничке школе (нпр. музичке или балетске школе) су дужни да полажу посебне пријемне испите који тестирају знање и способности релевантне за жељену школу.