Навигација

Сајт о политикама и праксама у области страних језика

Засебан сајт на адреси jezici.obrazovanje.rs посвећен је политикама и праксама у области страних језика у Србији и Европи, а намењен је превасходно наставницима страних језика у Србији, али и другим стручњацима који се баве језичким образовањем. Представљене су кључне и обухватне информације и ресурси из ове области које заинтересованима могу помоћи да прошире знања и унапреде свој свакодневни рад.

Сајт нуди преглед политика у области страних језика у Србији и Европи, сумирајући и дајући линкове ка релевантној националној регулативи (закони, правилници, стандарди и слично), документима Европске уније и Савета Европе, као и извештајима европске мреже Eurydice о настави и положају језика у образовним системима различитих земаља Европе. На тај начин на једном месту су доступни документи попут Општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик, Стандарда општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања, ужег каталога програма сталног стручног усавршавања наставника који се односи на област језика, Заједничког европског референтног оквира за језике, Препорука Европске комисије за свеобухватан приступ настави и учењу језика, извештаја о кључним подацима о настави језика и настави регионалних и мањинских језика у европским школама, и слично.

У одељку о иницијативама у области језика представљене су различите институције, конкурси и иницијативе на европском нивоу које се спроводе и у Србији, попут Европске језичке ознаке, Европског дана језика, Европског центра за живе језике. Неки од циљева ових иницијатива су истицање и награђивање иновативних и креативних иницијатива, као и промовисање квалитета и иновација у области наставе и учења језика, подизање свести о значају (целоживотног) учења језика, промовисање језичког и културног богатства Европе, успостављање интеркултурног дијалога.

За све оне практичаре који желе да унапреде свој свакодневни рад, сајт у одељку о ресурсима нуди прегршт материјала који могу послужити као инспирација, или уз мање адаптације, примери и решења која се могу преузети и употребити у настави. Представљени су база примера добрих пракси из школа у Србији одабраних на конкурсима за Европску језичку ознаку, ресурси за наставнике и друге стручњаке који се баве наставом и учењем језика разврстани по тематским целинама, развијени у оквиру пројеката Европског центра за живе језике, занимљиви зборници, игрице и слично настали у оквиру Европског дана језика. Такође, ту су и ресурси за умрежавање и сарадњу са колегама на националном и европском нивоу, попут платформи eTwinning, School education gateway и EPALE које функционишу као део Еразмус+ програма Европске уније за образовање, младе и спорт.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/220/Screenshot_2020-10-30_at_14.47.57.png