Навигација

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Програм нуди могућности размене студената и наставног особља у оквирима мрежа (партнерстава) које формирају високошколске институције из земаља чланица CEEPUS-а. Иако су размене првенствено осмишљене за студенте и наставно особље са неке од институција које учествују у CEEPUS мрежама (мрежна мобилност), одређена квота постоји и за апликанте који потичу с институција изван тих мрежа – тзв. freemoveri.

 

Колико траје период мобилности у CEEPUS програму?

Трајање мобилности директно зависи од врсте и категорије мобилности за коју се студент (професор) пријављује. Генерално, CEEPUS студентима омогућава дуже боравке, у трајању од једног или два семестра, ради стицања ЕСПБ, али и оне краткорочне, у трајању до три месеца, са циљем истраживања и писања мастер или докторске тезе, као и тзв. краткорочне екскурзије, које се односе на боравак на зимским и летњим школама, које трају 6 дана. Наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher, без обзира на дужину боравка.

 

Какве су стипендије за CEEPUS мобилности и шта је њима обухваћено?

Основна мерна јединица у CEEPUS програму јесте тзв. „стипендијски месец”. Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства (тзв. „долазне” учеснике). Висина стипендије варира од земље до земље и у складу је са економским могућностима те државе. Такође, уз износ стипендије, у неким случајевима (зависно од земље где се мобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по бенефицираним ценама. Више информација о износима стипендија и о евентуалним погодностима смештаја и исхране, доступне су на насловној страници CEEPUS сајта, у одељку CEEPUS Member Countries and NCOs.

 

Како претражити CEEPUS мреже и проверити у којој од њих учествује одређена високошколска институција?

Канидати самостално истражују своје могућности за размену претраживањем CEEPUS мрежа на централном сајту програма и зависно од тога где желе да бораве на размени закљујучују да ли се пријављују унутар мрежа или као freemoveri. Списак свих CEEPUS мрежа по академским годинама може се пронаћи на сајту програма, у одељку Network. Потребно је најпре изабрати академску годину и државу учесницу, да би се појавио списак високошколских институција (нпр. универзитета) из изабране државе. Кликом на саму институцију излистаће се све мреже у којима она учествује, а даљим кликом на појединачну мрежу омогућава се увид у све њене чланице које међусобно сарађују, тј. информација о томе ко тачно у оквиру наведеног универзитета или више школе учествује у датој мрежи (конкретно су то углавом факултети и, најчешће, одређени департмани (смерови, катедре) у оквиру њих).  

 

Врсте и категорије мобилности

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности:

 • мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrella мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;
 • мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover-и) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Сваку од две главне врсте мобилности појединац реализује у једној од четири категорије, с обзиром на категорију стипендиста и сврху мобилности. Студенти могу да користе следеће категорије мобилности:

 • студент (student) – намењена је студентима који желе да буду укључени у семестралну мобилност, чије је минимално трајање три месеца;
 • краткорочни студент (short-term student) – предвиђена је за студенте који желе да спроведу истраживања за завршни рад (дисертацију) у трајању од најдуже три месеца;
 • краће екскурзије (short-term excursion) – за учеснике кратке групне мобилности (попут CEEPUS летње школе или зимске школе која се увек реализује у оквиру неке од спотојећих CEEPUS мрежа); наставно особље које учествује у летњој школи у функцији предавача увек се пријављује за категорију teacher.

За наставно особље увек је предвиђена иста категорија мобилности, без обзира на то да ли је реч о наставним активностима на летњим школама или, на пример, једномесечном боравку (попут гостујућих предавања на партнерској институцији):

 • наставно особље (teacher) – за ту врсту мобилности пријављује се наставно особље у сврху одржавања наставе/менторског рада на установи-домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности – три дана.

 

Услови за пријаву

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

 • апликант је студент или запослени на институцији која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност;
 • студент мора да има завршена најмање два семестра студија у тренутку реализације мобилности;
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а. Ако студент није држављанин једне од земаља-чланица програма, а редовни је студент у држави-чланици CEEPUS-а, треба да приложи потврду о академском статусу (Equal Status Document). И за запослене на CEEPUS партнерској институцији који немају држављанство државе-чланице CEEPUS-а постоје додатни критеријуми за пријаву (за више информација, видети питање бр. 5, одељак Applying for а CEEPUS grant). 

Формални услови за freemover мобилности су:

 • студент мора да има завршена најмање два семестра студија у тренутку реализације мобилности;
 • студент мора да прибави прихватно писмо од институције пријема (Freеmover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од матичне установе (Freеmover Letter of Recommendation) на одговарајућим обрасцима доступним на сајту www.ceepus.info;
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • наставно особље мора да прибави прихватно писмо од институције пријема (Freеmover Letter Teacher)
 • већ поменути услов држављанства.

 

Начин пријаве

Пријављује се искључиво путем CEEPUS онлајн система, где се треба регистровати и испунити и комплетирати електронску пријаву. У случају мрежне мобилности, не прилажу се никаква додатна документа, док се за freemover мобилности електронској пријави придодају и документа описана у одељку о формалним условима. 

 

Пријава за CEEPUS мобилност у три корака – за студенте

 1. Претражи мреже на CEEPUS платформи и пронађи жељену институцију-домаћина.
  Уколико пронађеш мрежу у којој учествују и институција на којој студираш у Србији (нпр. факултет или чак смер, катедра/департман) и институција на којој желиш да боравиш на мобилности, пријаву ћеш поднети као мрежну, тј. network mobility. За више информација о могућностима за мобилност унутар мрежа (нпр. предвиђену квоту за мобилност) можеш се обратити и локалној контакт особи за ту мрежу. чији су контакт подаци наведени унутар сваке мреже. Уколико пронађеш мрежу у којој се налази установа на коју желиш да одеш, али не и твоја матична институција у Србији, пријаву ћеш поднети као freemover. Пре испуњавања пријаве, ако аплицираш као freemover, треба да прибавиш три додатна документа која ћеш придодати својој електронској пријави - прихватно писмо од институције пријема (Freemover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од своје матичне институције (Freemover Letter of Recommendation). Поменуте обрасце докумената моогуће је пронаћи на платформи www.ceepus.info приликом логовања и/или у оквиру FAQ одељка.
 2. Испуни и пошаљи електронску пријаву.
  Уколико већ немаш свој налог, потребно је да се региструјеш на www.ceepus.info и затим улогујеш на платформу, након чега треба да одабереш ставку Manage your mobility applications. Поступак подношења пријаве покреће се одабиром иконице Action, а након тога следи даља упутства на платформи. Ако се пријављујеш као freemover, приликом испуњавања и слања пријаве приложићеш и потребну документацију. Једино у случају аплицирања за Аустрију докумeнта за freemover пријаве се у апликацију прилажу накнадно (након слања апликације и по добијању обавештења о Националне CEEPUS канцеларије те земље о проласку у ужи круг). Статус своје пријаве ћеш моћи да у сваком тренутку пратиш логовањем у CEEPUS систем.
 3. Електронском поштом ћеш након одређеног периода добити обавештење о томе да ли ти је стипендија одобрена или одбијена.  У случају да имаш додатних питања у вези са обухватом стипендије или логистичким аспектима боравка, увек се можеш јавити Националној CEEPUS канцеларији земље домаћина која је задужена за све долазне студенте - контакти свих CEEPUS канцеларија налазе са на ceepus.info сајту.

Процес пријаве за наставно особље истоветан је изнад наведеним корацима за студенте. Малу разлику представља једино документација за freemover наставно особље у односу на студенте - професори прибављају само прихватно писмо од институције пријема (тзв. Teacher Letter  - Freemover Letter of Acceptance by host institution), не и писма препоруке.

Конкурсни рокови

За мрежне мобилности, електронску пријаву треба испунити до 15. јуна за зимски, односно до 31. октобра за летњи семестар.

За мобилности freemover-а, електронску пријаву треба испунити од 1. јула до 30. новембра. Будући да се freemover мобилности одобравају с циљем коришћења тзв. преосталих стипендијских месеци након два пријавна рока за мрежне мобилности, freemover пријаве се углавном одобравају за летњи семестар у већини земаља чланица CEEPUS-а.