Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

ФЕФА факултет

Београд
Београд

Пословни и правни факултет

Младеновац
Београд

Стоматолошки факултет

Панчево
Панчево

Факултет уметности

Ниш
Ниш

Рачунарски факултет

Београд
Београд

Правни факултет

Београд
Београд

Факултет за стране језике

Београд
Београд

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за услужни бизнис

Сремска Каменица
Нови Сад

Војномедицинска академија - Медицински факултет

Београд
Београд

Факултет за хотелијерство и туризам

Врњачка Бања
Врњачка Бања

Академија класичног сликарства

Београд
Београд

Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет у Крушевцу нуди студијске програме из ратарске и поврћарске производње, Сточарствa и Воћа и виноградарства
Крушевац

Факултет друштвених наука

Београд
Београд

Факултет примењених наука

Ниш
Ниш

Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије

Београд
Београд

Биолошки факултет

Београд
Београд

Економски факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Пољопривредни факултет

Зубин Поток
Зубин Поток

Природно-математички факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Учитељски факултет на мађарском наставном језику

Суботица
Суботица

Факултет за дипломатију и безбедност

Београд
Београд

Факултет за инжењерски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за информационе технологије и инжењерство

Београд
Београд

Факултет за културу и медије

Београд
Београд