Навигација

Упис ученика у први разред средње школе у школској 2022/2023. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је информације о упису ученика у први разред средње школе на свом порталу ”Моја средња школа”. Реч је о упису у средње школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Сви заинтересовани будући средњошколци и њихови родитељи на поменутом порталу могу пронаћи правилник и календар активности за спровођење завршног испита за упис у први разред средње школе. Додатно, све активности у вези са завршетком основне школе, као и са самим уписом у средњу школу обављају се путем овог портала, без подношења документације у папиру.

Завршни испит ће се полагати од 27-29. јуна, у периоду од 9 до 11 часова. Решавање теста из српског/матерњег језика биће организовано 27. јуна, док ће се тестови из математике решавати 28. јуна у истом термину. Комбиновани тест ће се полагати 29. јуна, такође у термину од 9 до 11 часова. Прелиминарни резултати биће објављени 1. јула, док се објављивање коначних резултата завршног испита очекује четири дана касније, 5. јула.

Ученици ће имати прилику да 5. и 6. јула електронски попуне листу жеља, док ће се предаја листе жеља у основној школи вршити 6. и 7. јула од 8 до 15 часова.

Упис кандидата који полажу пријемни испит

Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:

  • уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности;
  • одељење за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, математику, спорт, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност);
  • школу у којој се део наставе остварује на страном језику.

Пријемни испити ће се полагали у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју је одредило Министарство, у периоду од 13. до 22. маја, док ће увид у резултате бити омогућен електронски, преко портала „Моја средња школа”. Прелиминарни резултати ће бити објављени у периоду од 16. до 24. маја, док ће у истом периоду бити могуће поднети жалбу. Коначни резулатати пријемних испита биће доступни од 17. до 25. маја. На пријемном испиту провераваће се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.