Навигација

Конкурс за доделу студентских стипендија Министарства одбране Србије за школску 2021-2022. годину

Министарство одбране Владе Републике Србије расписaлo je конкурс за доделу студентских стипендија за 2021/2022. годину, за одређене области и нивое студија. Рок за пријаве је 29. октобар 2021. године.

Министарство одбране ће у школској 2021/2022. години стипендирати 2 студента интегрисаних академских студија из области фармације, 13 студената основних академских студија из следећих области: електронике и рачунарства, електротехнике и рачунарства, математике, грађевинарства, машинског инжењерства и заштите на раду/заштите животне средине, као и 19 студената мастер академских студија из области машинског и хемијског инжењерства. Стипендије ће бити додељене и за 8 студената основних академских студија који студирају на неком од факултета из области електротехничког и рачунарског инжењерства. 

Стипендије ће се доделити студентима који прихвате да ступе у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.

Право пријаве имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. Додатни, посебни услови наведени су детаљно у пропозицијама конкурса на званичном сајту Министарства одбране.

Висина стипендије за 2021/2022. годину на месечном нивоу износи 50.000 динара за мастер академске студије и студенте 5. године интегрисаних академских студија, 40.000 динара за студенте 4. године основних академских студија, односно. 35.000 динара за студенте 3. године основних академских студија.

Детаљни услови за пријаву, потребна документација и начин њеног подношења, критеријуми и поступак избора, доступни су на сајту Министарства одбране. Пријаве се подносе најкасније до 29. октобра 2021. године.