Навигација

Упис ученика у први разред средње школе у школској 2021/2022. години

По први пут од ове године, информације о упису ученика у први разред средње школе доступне су на ново креираном порталу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије - ”Моја средња школа”. Реч је о упису у средње школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

На поменутом порталу могу се пронаћи правилник и текст конкурса за упис у први разред средње школе. Додатно, све активности у вези са завршетком основне школе, као и сам упис у средњу школу, од ове године се обављају путем овог портала, без подношења папирне документације. Ученици и родитељи ће имати увид у прелиминарне резултате завршног испита на поменутом порталу, а ту ће се и подносити жалбе на резултате завршног испита, као и листе жеља за упис у средњу школу и потребна документација у тренутку самог уписа.

Завршни испит ће се полагати од 23-25. јуна, у периоду од 9 до 11 часова. Решавање теста из српског/матерњег језика биће организовано 23. јуна, док ће се тестови из математике решавати 24. јуна у истом термину. Комбиновани тест ће се полагати 25. јуна, такође у термину од 9 до 11 часова. Привремени резултати биће објављени 27. јуна до 10 часова, док се објављивање коначних резултата завршног испита очекује пет дана касније, 2. јула до 8 часова.

Ученици ће имати прилику да од 26. јуна до 3. јула електронски попуне листу жеља, док ће се предаја листе жеља у основној школи вршити од 3. и 4. јула од 8 до 15 часова. Календар уписа са свим значајним датумима доступан је на порталу ”Моја средња школа”. Корисне информације о упису у средње школе, начину бодовања и редоследу уписа доступне су и овде.

Упис кандидата који полажу пријемни испит

Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:

  • уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности;
  • одељење за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, математику, спорт, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност);
  • школу у којој се део наставе остварује на страном језику.

Пријемни испити су се полагали у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју је одредило Министарство, у периоду од 7. до 16. маја, док је увид у резултате први пут био омогућен електронски, преко портала „Моја средња школа”. Резултати су били објављени у периоду од 10. до 18. маја, док је у истом периоду било могуће поднети жалбу. Коначни резулатати пријемних испита били су доступни 19. маја у 8 часова. На пријемном испиту проверавала су се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.