Navigacija

Upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2021/2022. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije pustilo je u rad portal ”Moja srednja škola” na kom se mogu pronaći detaljne informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2021/2022. godini. Reč je o upisu u srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Na pomenutom portalu su dostupni pravilnik i tekst konkursa za upis u prvi razred srednje škole. Dodatno, sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole, kao i sam upis u srednju školu, od ove godine se obavljaju putem ovog portala, bez podnošenja papirne dokumentacije. Učenici i roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita na pomenutom portalu, a tu će se i podnositi žalbe na rezultate završnog ispita, kao i liste želja za upis u srednju školu i potrebna dokumentacija u trenutku samog upisa.

Završni ispit će se polagati od 23-25. juna, u periodu od 9 do 11 časova. Rešavanje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće organizovano 23. juna, dok će se testovi iz matematike rešavati 24. juna u istom terminu. Kombinovani test će se polagati 25. juna, takođe u terminu od 9 do 11 časova. Privremeni rezultati biće objavljeni 27. juna do 10 časova, dok se objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita očekuje pet dana kasnije, 2. jula do 8 časova.

Popunjavanje liste želja elektronskim putem će trajati od 26. juna do 3. jula, dok će se predaja liste želja u osnovnoj školi vršiti 3. i 4. jula od 8 do 15 časova. Kalendar upisa dostupan je na portalu ”Moja srednja škola”. Korisne informacije o upisu u srednje škole, načinu bodovanja i redosledu upisa dostupne su i ovde.

Upis kandidata koji polažu prijemni ispit

Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:

  • umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti;
  • odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, matematiku, sport, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, geografiju i istoriju, scensku i audio-vizuelnu umetnost);
  • školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku.

Prijemni ispiti su se polagali u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju je odredilo Ministarstvo, u periodu od 7. do 16. maja, dok je uvid u rezultate prvi put bio omogućen elektronski, preko portala „Moja srednja škola”. Rezultati su bili objavljeni u periodu od 10. do 18. maja, dok je u istom periodu bilo moguće podneti žalbu. Konačni rezulatati prijemnih ispita bili su dostupni 19. maja u 8 časova. Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil. Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.