Navigacija

Otvoren konkurs za razmene studenata i nastavnog osoblja kroz CEEPUS mreže

Obaveštavamo Vas da do 15. juna traju prijave za CEEPUS mrežne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja za boravke tokom zimskog semestra akademske 2016/17. godine. Mobilnost se realizuje na partnerskim visokoškolskim ustanovama koje su deo odgovarajuće CEEPUS mreže u kojoj učetsvuje i ustanova studenta/člana nastavnog osoblja koji se prijavljuje za stipendiju.

CEEPUS je program razmene studenata i nastavnog osoblja koji okuplja većinu zemalja srednje i jugoistočne Evrope među kojima su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Studenti se mogu prijaviti u okviru jedne od tri kategorije:

  • kao studenti (za boravke duže od 3 meseca, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti),
  • za kratkoročne studijske boravke (npr. istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu), kao i za
  • kraću ekskurziju (npr. letnje škole u trajanju do 6 dana).

U motivacionom delu neophodno je objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se kandidat prijavio.

S druge strane, nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije predavač (Teacher), bez obzira da li se radi o kraćim predavačkim aktivnostima na letnjim školama ili o npr. jednomesečnom boravku na partnerskoj instituciji. Formalni preduslov za prijavljivanje u okviru kategorije Teacher jeste i realizacija najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, a nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže se pojašnjava u motivacionom delu prijave kandidata.

Sve prijave se podnose elektronskim putem na CEEPUS sajtu. Imajući u vidu da svaka država stipendira dolazne stipendiste, iznosi stipendije, kao i šta je obuhvaćeno stipendijom variraju od države do države pa se kandidatima savetuje da se pre prijave informišu na stranicama pojedinačnih  zemalja na CEEPUS portalu.

Kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža.Spisak mreža u kojima visokoškolske ustanove iz Republike Srbije učestvuju se može videti na stranici Networks izborom akademske godine 2016/17. Mreže se pretražuju prema visokoškolskoj instituciji i akademskoj godini, a na osnovu naziva mreže može se  zaključiti kojom oblašću istraživanja se mreža bavi.

Za više pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući uslove i dodatne informacije o prijavi, , možete pogledati našu novu brošuru (strane 19-22 posvećene su CEEPUS programu), CEEPUS  odeljak na našem sajtu ili konsultovati portal CEEPUS.info, naročito odeljak FAQ.