Навигација

Конкурс за CEEPUS међународни програм академске размене за 2023/2024. годину

Отворен је позив за пријављивање студената и наставног особља са државних високошколских установа из Републике Србије за мрежне мобилности на партнерским установама у земљама учесницама у CEEPUS програму. Заинтересовани кандидати се могу пријавити до 31. октобра за размене које ће се реализовати током летњег семестра наредне академске године. Позив за пријављивање кандидата ван мрежа (freemover кандидати) отворен је до 30. новембра 2023. године. Све пријаве се подносе путем званичног CEEPUS веб-сајта.

CEEPUS програм омогућава академске размене студената и наставног особља из 15 земаља средње и југоисточне Европе. Стипендиране мобилности студената и наставног особља у оквиру CEEPUS програма се првенствено реализују унутар мрежа, тј. партнерстава које успостављају високошколске установе (ВШУ) из земаља учесница. Размене студената и наставног особља унутар мрежа се реализују на партнерским установама које су део CEEPUS мреже у којој учествује и установа кандидата.

Иако се мобилности у CEEPUS програму првенствено одвијају у оквиру мрежа, програм омогућава и додатну опцију ванмрежних мобилности. Ове тзв. freemover мобилности односе се на мобилности између високошколских установа које имају право учешћа у CEEPUS програму, а у ситуацији када матична установа студента или предавача (нпр. одређени факултет, смер, департман…) не учествује у раду исте мреже као и жељена установа на којој би се мобилност реализовала у иностранству.

Студенти државних ВШУ од друге године основних студија па надаље могу да учествују у различитим категоријама мобилности попут:

  • стипендираних студентских боравака у трајању од минимум 3 месеца с циљем слушања предмета и полагања испита, тј. остваривања ЕСПБ поена;
  • краћих стипендираних боравака у трајању до максимално 3 месеца у сврху обављања истраживања за мастер тезу или докторску дисертацију;
  • краћих екскурзија (CEEPUS летње и зимске школе) у максималном трајању од 6 дана.

Наставно особље са државних високошколских установа из Србије може да се пријави за мобилност у минималном трајању од 5 дана, током које ће реализовати бар 6 предавачких/менторских сати. Наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher, независно од дужине трајања размене, односно мобилности у иностранству.

Категорије мобилности су исте и за мрежне и ванмрежне кандидате.

Детаљне информације о CEEPUS програму, поступку пријављивања и начину претраживања мрежа доступне су на интернет страници Фондације Темпус посвећеној CEEPUS програму, у брошури ”Стипендије” (стране 17-22), као и на веб-сајту CEEPUS програма, у одељцима How, Apply и Find. Такође, на истој интернет страници кандидати могу да се информишу о висини и обухвату стипендија, које се разликују по земљама, кликом на одељак Contact на почетној страници CEEPUS платформе.