Навигација

Стипендије Владе Украјине за академску 2021/2022. годину

Министарство просвете и науке Украјине расписало је конкурс намењен студентима из Србије за упис на стипендиране целе основне, мастер и докторске студије из области хуманистичких, друштвених и техничких наука у тој земљи. Доступно је 20 стипендија за основне и мастер студије и 2 стипендије за докторске студије. Кандидати се могу пријавити до 18. марта 2021. године, и то преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на чијем сајту је доступно више информација.

За стипендију се могу пријавити кандидати са држављанством Србије и завршеним претходним степеном образовања (средња школа, основне или мастер студије). Осим попуњеног пријавног формулара, потребно је приложити мотивационо писмо, копију пасоша, копију дипломе или транскрипт оцена (преведено на украјински), као и план истраживања (за кандидате за докторске студије).

Стипендија обухвата плаћену школарину, смештај у студентском дому и новчани месечни износ у складу са правилима земље домаћина. Будући да се студије реализују на украјинском језику, стипендијски програм обухвата једну припремну годину учења језика (без новчаног месечног износа). Стипенијом нису обухваћени трошкови пута, визе и признавања претходне дипломе.

Пријавни формулар и детаљне информације доступне су на сајту Министарства, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одељак ”Конкурси 2021. године”. Министарство прикупља и прослеђује пријаве кандидата из Србије. Потребно је да се целокупна пријавна документација, пошаље на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком „За стипендије Украјине за 2021/2022. годину“. Рок за достављање документације Министарству је 18. март 2021. године.