Навигација

Могућности за стипендиране мобилности у Републици Словачкој у академској 2021/2022. години

Министарство просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке позива заинтересоване кандидате из Србије да конкуришу за стипендиране мобилности у Словачкој у академској 2021-2022. години. Реч је о стипендијама које студентима свих нивоа студија, истраживачима и наставном особљу из Србије омогућавају да део својих студија или истраживања проведу на некој високошколској установи у Републици Словачкој. Трајање мобилности је између три и десет месеци.

Мобилности ће се реализовати на словачком, или уколико околности то дозволе, на енглеском језику. Такође су на располагању и четири стипендије за учествовање у летњој школи словачког језика која ће одржати у августу ове године. Више информација о програму стипендија, начину пријаве и пријавној документацији доступно је на интернет страници Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Реублике Словачке.

Пријављивање се врши слањем целокупне документације (укључујући и пријавни формулар) до 5. марта 2021. године на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24, са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Словачке Републике за академску 2021/2022. годину“.