Навигација

Стипендије за курсеве у области пољопривреде у Египту

Расписан је конкурс за доделу стипендија Арапске Републике Египат за учешће на стручним курсевима у области пољопривреде на Египатском међународном центру за пољопривреду у току 2020. године. Рок за пријаве је између 1. децембра 2019. и 15. августа 2020. године, у зависности од одабраног курса.

Курсеви могу трајати 2 или 3 месеца. За пријаву је потребно поседовати диплому из области пољопривредних наука, уз пожељно најмање три године искуства у области којом се жељени курс бави. Обавезно је знање енглеског језика, а пожељан је и француски и шпански. Биће додељено до четири стипендије кандидатима из Републике Србије, и то две које покривају трошкове смештаја и превоза, и две које покривају трошкове смештаја.

Текст конкурса са доступним курсевима, условима за пријаву и пријавни формулар, доступни су на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (одељак: Стипендије страних влада и фондација 2019. године). Пријављивање се врши слањем попуњеног пријавног формулара и пропратне документације на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком „За курсеве Арапске Републике Египат“. Министарство прикупља и номинује пријаве кандидата из Србије.