Навигација

Расписани конкурси Министарства просвете за ученичке стипендије и кредите у школској 2017/2018. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурсе за доделу стипендија и кредита ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2017/2018. годину.

Одлука о висини студентског кредита и стипендије биће донета након завршетка конкурса, али не може бити нижа од износа учешћа ученика у цени смештаја и исхране. Месечни износ ученичких стипендија и кредита претходних година износио је 5400 динара и исплаћиван је током 10 месеци, за време трајања редовне наставе.

Ко се може пријавити на конкурс?

Опште услове за стипендију и кредит испуњавају ученици:

  • средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
  • који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години,
  • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
  • који имају држављанство Републике Србије,
  • чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије

Поред ових услова, ученици који конкуришу за стипендију треба да постижу одличан успех у учењу и владању, и то:

  • за ученике I разреда средње школе неопходно је да су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5),
  • за ученике осталих разреда средње школе услов је да су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).

За ученике који конкуришу за кредит услов је да се школују за образовни профил за дефицитарно занимање у Републици Србији.

Како се пријавити?

Конкурси са детаљима о условима и начину подношења документације за пријаву доступни су на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Обрасци за пријаву (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре УЧЕНИЧКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2017/2018. које ће бити доступна у свим већим књижарама од почетка септембра.

Када се пријавити?

Рок за пријављивање је од 1. до 30. септембра 2017. године.