Навигација

Конкурси Министарства просвете за доделу ученичких стипендија и кредита за школску 2016/2017. годину

Сви заинтересовани ученици средњих школа у току септембра месеца 2016. године могу да конкуришу за кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Кредити и стипендије су намењени ученицима-држављанима Републике Србије који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чији родитељи/старатељи имају пребивалиште у земљи, и који похађају школу чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Уз то, право на ученички кредит имају ученици трогодишњих профила који се школују за неко од дефицитарних занимања, а за стипендију могу конкурисати одлични ученици са примерном оценом из владања чије средње образовање траје четири године.

Конкурсе у којима су детаљно представљени сви услови и неопходна документација можете погледати и преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2016. године.