Навигација

Програми

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНОБАР

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА ЕКОНОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски
дуално образовање

КОНОБАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски
дуално образовање

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

КОНОБАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА МИОНИЦА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КОНОБАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскопоморавски округ
Српски