Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Сремска Митровица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Сремска Митровица
Сремска Митровица

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока економска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевац
Крагујевац

Висока економска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Краљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Краљево
Краљево

Висока пољопривредна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Смедеревска Паланка

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Смедеревска Паланка
Смедеревска Паланка

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Димитровград

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Димитровград
Димитровград

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока техничка машинска школа струковних студија - јединица ван седишта Прибој

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Прибој
Прибој

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ваљево
Ваљево

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Лозница

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лозница
Лозница

Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Висока школа струковних студија - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС, Београд - јединица ван седишта Лесковац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лесковац
Лесковац

Економски факултет - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак 
Чачак

Економски факултет, Суботица - ван седишта установе, Бујановац

Бујановац
Бујановац

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Одсек Београдска политехника

Београд
Београд

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Земун
Београд

Одсек компјутерско-машинско инжењерство

Београд
Београд

Одсек Примењене инжењерске науке

Пожаревац
Пожаревац

Педагошки факултет - jeдиница ван седишта, Неготин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Неготин
Неготин