Навигација
Матична установаАкадемија струковних студија Западна Србија
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗлатиборски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Академија струковних студија Западна Србија

Академија струковних студија Западна Србија - Одсек Ужице

https://ue.akademijazs.edu.rs
Трг Светог Саве 34
31000 Ужице
+381(0)31/512-013
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97