Навигација

Универзитет Сингидунум

Београд

ВрстаУниверзитет
Тип оснивачаПриватна институција
Број студената10001–15000
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања2005
Акредитација

Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2013, 2008. године. 

Факултет

НазивГрад

Факултет за медије и комуникацију

Београд
Београд

Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту

Београд
Београд

Факултет здравствених и пословних студија

Ваљево
Ваљево

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АНГЛИСТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ АкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
СОФТВЕРСКО И ИНФОРМАЦИОНО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ЕКОНОМИЈА ХРАНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ АкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ ЕМИТОВАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
НАУКА О ПОДАЦИМААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПРИМЕЊЕНА АНГЛИСТИКААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
РАЧУНАРСКА ФИЗИКА АкадемскеМастер студије3 семестраСрпски
САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
СОФТВЕРСКО И ИНФОРМАЦИОНО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ИНТЕЛИГЕНТНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО АкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ФАРМАЦИЈААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
​Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

 

Универзитет Сингидунум

www.singidunum.ac.rs
Данијелова 32
11000 Београд
+381(0)11/309-32-20
+381(0)11/309-32-94
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97