Navigacija

Konkurs Vlade Francuske za master 2 i doktorske stipendije u 2023/2024. godini

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji objavili su konkurs za dodelu stipendija Vlade Francuske na koji se mogu prijaviti studenti iz Srbije koji žele da nastave studije u ovoj zemlji u akademskoj 2023/2024. godini, na master 2 studijama ili doktoratu u komentorstvu. Rok za prijave je 27. mart 2023. godine.

Studiranje je moguće na francuskom ili engleskom jeziku, a studenti sami odlučuju o izboru visokoškolske ustanove i studijskog programa. Može se konkurisati za bilo koju oblast studija, s tim da će se sa posebnom pažnjom razmatrati kandidature iz oblasti prehrambene tehnologije, poljoprivrede i ishrane, zdravlja i epidemiologije, novih tehnologija, informatike i industrijskog inženjerstva, kao i društvenih i humanističkih nauka.

U okviru stipendija za master 2, studenti upisuju petu godinu studija u Francuskoj, gde su studije organizovane po sistemu 3+2, nakon čega dobijaju diplomu celokupnog mastera. Stoga je za konkurisanje na master 2 uglavnom neophodno imati stečenih minimum 240 ESPB. Detaljne informacije o konkursu, uslovi i način prijave, dostupni su na ovoj stranici.

U okviru ugovora o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog univerziteta u Francuskoj, student mora da bude upisan i naizmenično boravi na univerzitetu u Srbiji i Francuskoj, pripremajući doktorsku disertaciju u saradnji sa dva mentora. Program može trajati ukupno do 3 godine, sa stipendijom koja pokriva period do 18 meseci. Detaljne informacije o konkursu, uslovi i način prijave, dostupni su na ovoj stranici.

Kandidati se prijavljuju odvojeno za studijski program u Francuskoj i za stipendije Vlade Francuske. Rok za prijavljivanje za stipendije je 27. mart 2023. godine. Prijave se šalju elektronskom poštom Francuskom institutu u Srbiji na: vesna.adamovic@institutfrancais.rs. Putem ovog imejla i telefona 011 302 3639 moguće je dobiti dodatne informacije i savete za postupak apliciranja. Kandidati takođe mogu konsultovati i stranicu sa odgovorima na često postavljana pitanja.