Navigacija

Otvoren konkurs za naučno-tehnološku saradnju kroz francusko-srpski program ”Pavle Savić” za 2022/2023 godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je deseti Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske kroz program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić” tj. „Partnerstvo Hubert Curien”. Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučno-tehničke saradnje. Rok za prijavu je 22. jul 2022. godine.

Konkurs je namenjen istraživačima kako u Francuskoj, tako i u Srbiji zainteresovanim za razvoj saradnje među naučnim timovima. Da bi se podnela prijava predloga projekta potrebno je popunjavanje onlajn prijave, a korekcije iste moguće je vršiti na samoj platformi do zatvaranja konkursa. Elektronsku finalnu verziju popunjene prijave je zatim potrebno poslati na imejl adresu francuska2023-2024@mpn.gov.rs, a odštampana i potpisana finalna verzija se šalje poštom na adresu:

Konkurs naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Za Nadu Milošević

Nemanjina 22-26

11000 Beograd.

Prijava se podnosi na srpskom i engleskom jeziku, a prijave podnesene od samo jedne strane smatraće se administrativno nekompletnim.

Za više informacija moguće je posetite veb-sajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili kontaktirati Francuski institut putem imejla: vesna.adamovic@institutfrancais.rs.