Navigacija

Otvoren konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama za 2022/2023 godinu

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je raspisalo konkurs za izbor dva omladinska delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama (UN), za koji se mladi od 19 do 27 godina mogu prijaviti podnošenjem onlajn prijave od 15. juna do 15. jula 2022. godine. Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije će prisustvovati zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, gde će imati priliku da zastupaju interese Srbije u UN i predstavljaju potrebe mladih u Srbiji.

Mladi delegati će takođe imati priliku da budu deo različitih događaja širom zemlje i učestvuju u dijalogu sa subjektima omladinske politike i svojim vršnjacima. Mandat omladinskih delegata u UN traje jednu godinu, to jest, odabrani kandidati bi bili aktivno uključeni u omladinsku politiku na državnom i međunarodnom nivou tokom 2022/2023 izborne godine.

Pored postojanja uzrasnog uslova za učestvovanje u konkursu, kandidati bi trebalo da poseduju aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.  

Odabir kandidata će se vršiti u tri etape: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih kandidata na osnovu kvaliteta njihovih prijava i intervju.

Više informacija o konkursu je moguće pronaći na ovom linku, kao i na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram.