Navigacija

Konkurs za naučno-istraživačke boravke u Francuskoj - „IT makes S(ci)ENSE“

Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut dodeljuju 12 stipendija za kratkoročne boravke od 18 dana u okviru programa „IT makes S(ci)ENSE“ namenjenih istraživačima iz Srbije za naučno-istraživački boravak u istraživačkoj ekipi u Francuskoj. Boravak bi trebalo da se realizuje između 22. juna i 31. decembra 2022.

Za stipendirani istraživački boravak mogu se prijaviti istraživači svih nivoa u Srbiji, poput asistenata, doktoranata, post-doktoranata, istraživača, predavača, profesora, informatičara, inženjera, administrativnog osoblja, arhitekata, lekara i slično. Oblasti naučnog istraživanja su prehrambene tehnologije (ishrana), primena kvantne informatike i veštačke inteligencije (AI), biotehnologije, obnovljivi izvori energije (hidrogen, nuklearna energija), etika i nauka, prevozna sredstva budućnosti (električna vozila i avion sa niskom emisijom ugljenika), zdravlje i epidemiologija i sport.

Ova stipendija obuhvata smeštaj u Francuskoj, troškove života, kao i troškove zdravstvenog osiguranja. Takođe, troškovi međunarodnog putovanja kao i onog unutar zemlje su pokriveni. Više informacija i aplikacioni formular dostupni su na stranici Francuskog instituta u Srbiji, a zainteresovani se mogu obratiti kontakt osobi u institutu: vesna.adamovic@institutfrancais.rs.