Navigacija

Otvoren drugi konkursni rok za program podrške istraživanju evropskih integracija za 2021. i 2022. godinu

Otvoren je konkurs za dodelu grantova za sprovođenje istraživanja na temu evropskih integracija u Istorijskom arhivu Evropske unije u Firenci (HAEU), namenjen studentima postdiplomskih studija i postdoktorantima iz zemalja Višegradske grupe, Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana, uključujući Srbije. Program se sprovodi u saradnji Međunarodnog Višegrad fonda (IVS) i Evropskog univezitetskog instituta (EUI) čiji je HAEU deo. Tokom 2021. i 2022. godine, buće dodeljeno ukupno 10 grantova u iznosu od 5000 evra. U ovom konkursnom roku, prijave su moguće do 31. oktobra. 2021. godine.

Za grant se mogu prijaviti svi aktuelni studenti postdiplomskih studija (master i doktorski kandidati), postdoktorandi-istraživači, kao i predavači na visokoškolskim ustanovama koji su završili studije najviše deset godina pre datuma podnošenja prijave i trenutno su angažovani kao akademsko osoblje. Kandidati bi trebalo da dobro poznaju engleski jezik, a francuski na osnovnom nivou.  

Izabrani kandidati su u obavezi da pripreme publikaciju (tezu, disertaciju, knjigu ili naučni članak) koja se odnosi na evropske integracije u bilo kojoj od disciplina društveno-humanističkih nauka (npr. pravo, istorija, političke nauke, ekonomija, sociologija, javna uprava). Projekti studenata i postdoktoranada-istraživača trebalo bi da se odnose direktno na područje njihovog master ili doktorskog istraživanja.  

Primaoci grantova će na licu mesta moći da sprovode svoja istraživanja i povezuju se sa kolegama iz međunarodne istraživačke zajednice u okviru EUI. Takođe, HAEU će istraživačima na zahtev ponuditi digitalizovane arhivske sadržaje, kako bi program uprkos pandemiji mogao nesmetano da se realizuje. 

Detaljnije informacije, uključujući spisak potrebne dokumentacije i način prijave, kao i kriterijume selekcije, dostupne su na internet stranici konkursa. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: archiv@eui.eu