Navigacija

Konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji u 2016/2017. godini

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje do 850 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za akademsku 2016/2017. godinu. Konkurs je otvoren do 27. januara 2017. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji (ili osobe sa statusom izbeglice i boravištem u Republici Srbiji), koji su u školskoj 2016/17. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija. Pored toga, kandidati moraju imati položene sve ispite iz prethodnih godina studija, kao i prosečnu ocenu najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija i manje od navršenih 25 godina života (za studente osnovnih studija), tj. prosečnu ocenu najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija i manje od navršenih 27 godina života (za studente master akademskih studija). Studenti koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za isti stepen studija.

Broj i visinu stipendija utvrdiće Fond za mlade talente, u zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije.

Celokupan tekst konkursa sa spiskom potrebne konkursne dokumentacije, uključujući i obavevezan obrazac prijave, nalazi se na sajtu Fonda za mlade talente.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/19/Dositeja.jpg