Навигација

Програми

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Мађарски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА СВИЛАЈНАЦ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КУВАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски