Навигација

Програми

КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПРЕПАРАТОР ЗИДНОГ И ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА (2 МОДУЛА)

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА (2 МОДУЛА) је једногодишњи програм мастер академских студија (60 ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА (2 МОДУЛА)

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Интегрисане студије - Академске
5 година
Град Београд
Српски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА (2 МОДУЛА) је петогодишњи програм интегрисаних академских студија (300 ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Академија уметности | Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Академији уметности у Новом Саду.

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски
дуално образовање

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КОНОБАР

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

КОНОБАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КОНОБАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА МИОНИЦА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

КОНОБАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КОНОБАР

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски